Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 81-94

https://doi.org/10.11118/actaun200755010081
Published online 2014-11-30

Changes in amino acids composition of cows colostrum (during first 72 hours after parturition)

Stanislav Kráčmar1, František Buňka2, Ignác Hoza2, Leona Čechová2, Pavel Valášek2

1Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav potravinářského inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

Changes in amino acid spectrum of colostrum within the period of 2 to 72 hours post partum were studied in dairy cows of the Czech Red Pied cattle with a genetic admixture of Black Pied Lowland breed (n = 10). Five of them were on the 1st lactation and 5 on the 2nd and/or higher lactations. Within the study period, the contents of non-essential amino acids (NEAA) and essential amino acids (EAA) decreased by 22.8–63.2% and 27.3–65.2%, resp., in dairy cows on the 1st lactation while in those on the 2nd and following lactations the corresponding values were 22.0–63.7% and 24.9–71.7%, respectively. The dependence of the course of changes in the AA spectrum of cow’s colostrum on the time interval elapsing after the parturition could be characterised by a regression equation y = b0 + b1/x + b2/x2.

References

17 live references