Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 171-176

https://doi.org/10.11118/actaun200553040171
Published online 2014-12-25

Differentiated effects of parasitic nematodes Phasmarhabditis hermaphrodita on slugs of the genus Deroceras and snails of the genus Arion

Pavlína Šenoldová1, Jiří Rotrekl2

1Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, Česká republika

This paper compares efficiency of preparations based on a parasitic nematode species Phasmarhabditis hermaphrodita with a molluscocide containing methiocarb as an effective substance. Parasitic nematodes by the family Agriolimacidae showed a significantly better effect on mortality and reduction of the percentage of damaged plants than the methiocarb-based preparation. Under laboratory and field conditions, the efficiency of parasitic nematodes on the family Agriolimacidae ranged from 84% to 94% and from 81% to 94%, resp., while the percentages of damaged plants were minimal in both cases. The corresponding effects of the methiocarb-based molluscocide were only 35% and 21%, resp. The effect of parasitic P. hermaphrodita nematodes on members of the snail family Arionidae was not demonstrated both under laboratory and field conditons and the mortality was up to 6% with a total defoliation of plants. Under laboratory and field conditions, the mortality of slugs from the genus Arion after the application of methiocarb-based preparation was 53% and 38%, resp. However, the damage of plants was significant and it reached nearly 67% and 60% under laboratory and field conditions, resp.

References

9 live references