Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 179-186

https://doi.org/10.11118/actaun201159050179
Published online 2014-03-23

Grasshoppers (Orthoptera: Caelifera) and crickets (Orthoptera: Ensifera) from slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected landscape area, Czech Republic)

Jana Niedobová1, František Chládek2, Vladimír Hula1

1Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Bratří Čapků 12, 602 00 Brno, Česká republika

In 2008 we found 21 species of grasshoppers and crickets on Macošská stráň slope and 18 species on Vilémovická stráň slope. Both slopes are located in the northern part of the Moravský kras Protected landscape area and have xerothermic character. Both slopes are influenced by pasture management. For the most comprehensive picture of Orthoptera we used a standard method (sweeping of vegetation) and nonstandard methods (pitfall traps and Möricke yellow cups). Termophilous species of Orthoptera on Macošská stráň (47%) were dominating. On Vilémovická stráň mezophilous species (46%) were dominating. The most common species were Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) on Macošská stráň slope and Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821), Stenobothrus lineatus, Chorthippus bigutulus (Linné, 1758) and Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) on Vilémovická stráň slope. Rare species of this assemblage were Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaffer, 1840) which was on Macošská stráň slope only and Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) which has much bigger abundances also on Macošská stráň slope.

References

27 live references