Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 305-312

https://doi.org/10.11118/actaun200957050305
Published online 2014-10-10

In vitro regeneration and polyploidy induction in Pelargonium × hortorum L. H. Bailey

Hana Vejsadová1, Petra Kuchtová-Jadrná2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, Česká republika
2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6, Česká republika

The objective of this work was to induce in vitro shoot regeneration as influenced by plant growth re­gu­la­tors and ascertain an effective method of polyploidy induction using colchicine and oryzalin in two diploid cultivars ‘Gizela’ and ‘Black Velvet Scarlet F1’ of Pelargonium × hortorum L. H. Bailey. In both cultivars, benzyladenine (BA) significantly improved shoot regeneration compared to zeatin. The infiltration and the dip methods of explant treatment were used for polyploidy induction. Regenerants were analyzed using the flow cytometry (FCM). In ‘Gizela’ and ‘Black Velvet Scarlet F1’, 10 tetraploids on the level of 2n = 4x were found by the infiltration method. The tetraploidy was determined by the dip method in 4 shoots of ‘Gizela’ and 11 tetraploids were detected in ‘Black Velvet Scarlet F1’.

References

15 live references