Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 173-178

https://doi.org/10.11118/actaun200856010173
Published online 2014-11-17

The effect of temperature on apoptosis of bovine blood eosinophil granulocytes in vitro

Petr Sláma1, Zbyšek Sládek1, Dušan Ryšánek2, Ivana Burešová3

1Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, Hudcova 70, 621 00 Brno, Česká republika
3Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika

The aim of the study was to evaluate the effect of temperature on apoptosis of bovine blood eosinophil granulocytes in vitro. Heparinised bovine blood was incubated for 1, 4 and 24 h under following temperatures: 4, 23 and 37 °C. UV irradiation was used as positive control of apoptosis. Eosinophil granu­locytes apoptosis was detected by flow cytometry after simultaneous staining with Annexin-V and propidium iodide. From selected temperatures, 4 °C induced the eosinophil granulocytes apoptosis least. The proportion of apoptotic eosinophil granulocytes amounted to (mean ± SD) 1.65 ± 0.46%; 1.76 ± 0.36%; 4.78 ± 1.70% after 1, 4 and 24 h incubation, respectively.

References

16 live references