Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2020, 68, 551-557

https://doi.org/10.11118/actaun202068030551
Published online 2020-07-01

Effect of Bio-Enzymatic Preparation on Water Quality in Ponds and on Quantity and Quality of Fishpond Sediments

Barbora Müllerová, Marija Radojičić, Radovan Kopp, Jan Grmela, Michal Šorf, Eva Poštulková

Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

Received March 30, 2020
Accepted May 13, 2020

References

1. BAKTOMA. 2018. Organic Waste Decay. [in Czech: Rozklad organických odpadů]. Baktoma. [Online]. Available at: http://baktoma.eu/rozklad-organickych-odpadu [Accessed: 2018, August 21].
2. BOYD, C. E. and GROSS A. 1998. Use of Probiotics for Improving Soil and Water Quality in Aquaculture Ponds. In: FLEGEL T. W. (Ed.). Advances in shrimp biotechnology. Bangkok: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, pp. 101–106.
3. BOYD, C. E., HOLLERMAN W. D., PLUMB J. A. et al. 1984. Effect of treatment with a commercial bacterial suspension on water quality in channel catfish ponds. Prog. Fish-Cult., 46: 36–40. <https://doi.org/10.1577/1548-8640(1984)46<36:EOTWAC>2.0.CO;2>
4. BOYD, C. E. 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Alabama: Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University.
5. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. 2003. Characterisation of waste – leaching – compliance test for leaching of granular waste materials and sludges – Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction) [in Czech: Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)]. ČSN EN 12457-4 (838005). Prague: Český normalizační institut.
6. GERGEL, J., KOLÁŘ, L., ŠEDIVÝ, V. and HŮDA, J. 2002. Fishpond sediments, genesis, advise, remove and other treatment with them [in Czech: Rybniční sedimenty, geneze, posuzování, odstraňování a další nakládání s nimi]. Příloha k výzkumné zprávě. VaV/6304/02, MSM:J06/98:1222200002.
7. HORÁKOVÁ, M. 2007. Water Analysis [in Czech: Analytika vody]. Prague: VŠCHT Prague.
8. KOPP, R., MUSILOVA, B., RADOJIČIĆ, M. and GRMELA, J. 2019. Fishpond sediment – waste or fertilizer? [in Czech: Rybniční sediment – odpad nebo hnojivo?] In: DAVID, V. and DAVIDOVÁ, T. (Eds.). Rybníky 2019, sborník příspěvků odborné konference konané 13.–14. června 2019 na ČVUT v Praze. ČVUT Prague, 13–14 June, pp. 71–79.
9. LALLOO, R., RAMCHURAN, S., RAMDUTH, D., GÖRGENS, J. and GARDINER, N. 2007. Isolation and selection of Bacillus spp. as potential biological agents for enhancement of water quality in culture of ornamental fish. Journal of Applied Microbiology, 103(5): 1471–1479. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03360.x>
10. LORENZEN, C. J. 1967. Determination of chlorophyll and phaeopigments: spectrophotometric equations. Limnol. Oceanogr., 12(2): 343–346. <https://doi.org/10.4319/lo.1967.12.2.0343>
11. MUENDO, P. N., VERDEGEM, M. C. J., STOORVOGEL, J. J., MILSTEIN, A., GAMAL, E. N., DUC, P. M. and VERRETH, J. A. J. 2014. Sediment Accumulation in Fish Ponds; Its Potential for Agricultural Use. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies IJFAS, 1(15): 228–241.
12. PITTER, P. 2015. Hydrochemistry [in Czech: Hydrochemie]. 5th Edition. Prague: VŠCHT Prague.
13. QUEIROZ, J. F. and BOYD, C. E. 1998. Effects of a bacterial inoculum in channel catfish ponds. J. World Aquacult Soc., 29: 67–73. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.1998.tb00300.x>
14. QUEIROZ, J. F., BOYD, C. E. and GROSS, A. 1998. Evaluation of a bio-organic catalyst in channel catfish, Ictalurus punctatus, ponds. Journal of Applied Aquaculture, 8(2): 49–61. <https://doi.org/10.1300/J028v08n02_05>
15. RAHMAN, M., YAKUPITIYAGE, A. and RANAMUKHAARACHCHI, S. L. 2004. Agricultural use of fishpond sediment for environmental amelioration. Thammasat International Journal of Science and Technology, 9(4): 1–10.
16. SHARIFF, M., YUSOFF, F. M., DEVARAJA, T. N. and SRINIVASA RAO, P. S. 2001. The effectiveness of a commercial microbial product in poorly prepared tiger shrimp, Penaeus monodon (Fabricius), ponds. Aquaculture Research, 32(3): 181–187. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2109.2001.00543.x>
17. TER BRAAK, C. J. F. and ŠMILAUER, P. 2018. Canoco reference manual and user's guide: software for ordination, version 5.10. Ithaca, USA: Microcomputer Power, 536 pp.
18. TUCKER, C. S. and LOYD, S. W. 1985. Evaluation of a commercial bacterial amendment for improving water quality in channel catfish ponds. Research Report 10. Starkville, MS: Mississippi Agriculture and Forestry Experiment Station, Mississippi State University.
19. VERSCHUERE, L., ROMBAUT, G., SORGELOOS, P. and VERSTRAETE, W. 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in aquaculture. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 64(4): 655–671. <https://doi.org/10.1128/MMBR.64.4.655-671.2000>
20. VRÁNA, K. and BERAN, J. 2002. Ponds and Reservoirs [in Czech: Rybníky a účelové nádrže]. 2nd Edition. Prague: ČVUT.
21. ZBÍRAL, J. 2011. Soil Analysis II: Standardized Procedures [in Czech: Analýza půd II: jednotné pracovní postupy]. 3rd Edition. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
22. ZBÍRAL, J. 2016. Soil Analysis I: Standardized Procedures [in Czech: Analýza půd I: jednotné pracovní postupy]. 4th Edition. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive