Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2016, 64, 2141-2150

https://doi.org/10.11118/actaun201664062141
Published online 2016-12-21

Factors Affecting Development of Rural Areas in the Czech Republic: a Literature Review

Jakub Straka, Marcela Tuzová

Department of Marketing and Trade, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. ANRÍQUEZ, G., and STAMOULIS, K. 2007. Rural Development and Poverty Reduction: Is Agriculture Still the Key? Agricultural Development Economics Dvision (ESA), 7: 1–39.
2. BERNARD, J. 2011. Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Czech Sociological Review, 47(4): 745–775.
3. BERNARD, J. 2012. Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí česka. Geografie, 117(1): 72–94.
4. BIBBY, P. 2013. Urban and Rural Area Definitions for Policy Purposes in England and Wales: Methodology (v1.0). Government Statistical Service – GSS. 36.
5. BINEK, J., et al. 2007. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown. 137.
6. BLAŽEK, J. 1999. Regional Patterns of Adaptability to Global and Transformation Process in the Czech Republic. AUComeniana-Geographicala, 37: 61–70.
7. BLAŽEK, B. 2004. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: ERA. 184.
8. BONCINELLI, F., et al. 2015. The determinants of quality of life in rural areas from a geographic perspective: The case of Tuscany. Review of Urban & Regional Development Studies, 27(2): 104–117. <https://doi.org/10.1111/rurd.12035>
9. BULDERBERGA, Z. 2015. Rural and urban municipalities in the regions of Latvia – development tendencies and challenges. Economic Science for Rural Development, 154.
10. CASCHILI, S., De MONTIS, A., and TROGU, D. 2015. Accessibility and rurality indicators for regional development. Computers, Environment and Urban Systems, 49: 98–114. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2014.05.005>
11. CHAMBERS, R. 2013. Rural Development: Putting the Last First. New York: Routledge.
12. CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., and HAVLÍČEK, T. 2011. Rural Areas – Living Space: Regional Differences in the Perceptions of Representatives of Rural Municipalities in Czechia Regarding Rural Areas. Geografie, 116: 23–45.
13. CLARK, J. R. A., et al. 1997. Conceptualising the evolution of the European Union’s agri environment policy: a discourse approach. Environment and Planning, 29: 1968–1885.
14. DOSTÁL, P., and HAMPL, M. 2002. Regional Development in the Czech Republic: Specific and General Tendencies, In Domański, R. (ed.), Cities and Regions in an Enlarging European Union, Committee for Space Economy and Regional Planning. 129–149.
15. EUROSTAT. 2015. Urban-rural typology. [Online]. Available at: http://goo.gl/nJY2Zv. [Accessed: 2015, February 19].
16. GRGIĆ, I., et al. 2010. Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave? African Journal of Agricultural Research, 5(8): 653–660.
17. HAMPL, M. 2005. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 147.
18. HLAVSA, T. 2010. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 58(6): 151–160. <https://doi.org/10.11118/actaun201058060151>
19. HRABÁNKOVÁ, M., and TRNKOVÁ, V. 1996. Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky.
20. JANČÁK, V. 2003. Geografie zemědělství a rurální geografie: základní pojmy a metodické přístupy jejich výzkumu v období transformace. In: JANČÁK, V., CHROMÝ, P., and MARADA, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 166–176.
21. KOVÁRNÍK, J. 2010. Regional Development in Hradec Králové Region. Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization, 52–56.
22. MADU, I. A. 2007. The Underlying Factors of Rural Development Patterns in the Nsukka Region of Southeastern Nigeria. Journal of Rural and Community Development, 2: 110–122.
23. MANKIW, N. G. 2000. Principles of economics. Prague: Grada Publishing.
24. MARTINČÍK, D. 2008. Ekonomicko-sociální úroveň krajů – komplexní srovnávací analýza. Ekonomie, 11(1): 14–25.
25. MARTINČÍK, D., and ŠLEHOFEROVÁ, M. 2014. Competitiveness and convergence of Czech regions: Persistence of discrepancies. Ekonomie, 17(2): 14–33.
26. MASCARENHAS, A., et al. 2010. The role of common local indicators in regional sustainability assessment. Ecological indicators, 10: 646–656. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.11.003>
27. MATOUŠKOVÁ, K. 2011. Nová typologie městských a venkovských regionů NUTS 3 podle Evropské komise. [Online]. Available at: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6485296. [Acessed: 2015, December 19].
28. MICHALEK, J., and ZARNEKOW, N. 2012. Application of the rural development index to analysis of rural regions in Poland and Slovakia. Social indicators research, 105(1): 1–37. <https://doi.org/10.1007/s11205-010-9765-6>
29. MOSELEY, M. 2003. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE.
30. PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., and KUČERA, Z. 2010. A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development. Geografie, 115(2): 161–187.
31. POSPĚCH, P., DELÍN, M., and SPĚŠNÁ, D. 2009. Quality of life in Czech rural areas. Agricultural Economics, 55(6): 284–295.
32. RAMOS, T. B. 2009. Development of regional sustainability indicators and the role of academia in this process: the Portuguese practice. Journal of Cleaner Production, 17(12): 1101–1115. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.02.024>
33. SÁNCHEZ‑ZAMORA, P., GALLARDO‑COBOS, R., and CENA‑DELGADO, F. 2014. Rural areas face the economic crisis: Analyzing the determinants of successful territorial dynamics. Journal of Rural Studies, 35: 11–25. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.03.007>
34. SPELLERBERG, A., HUSCHKA, D., and HABICH, R. 2007. Quality of life in rural areas: processes of divergence and convergence. Social indicators research, 83(2): 283–307. <https://doi.org/10.1007/s11205-006-9057-3>
35. SIMKOVÁ, E. 2008. The sustainable development of rural areas and the role of rural tourism. Ekonomie, 11(1): 26–32.
36. United States Department of Agriculture – USDA. 2006. Rural development. [Online]. Available at http://goo.gl/iwFBDw. [Accessed: 2015, December 10].
37. VAISHAR, A., and ZAPLETALOVÁ, J. 2009. Sustainable development of rural microregions in the Czech borderland. Moravian Geographical Reports, 17(4): 34–43.
38. VAN ZEIJL-ROZEMA, A., and MARTENS, P. 2010. An adaptive indicator framework for monitoring regional sustainable development: a case study of the INSURE project in Limburg, The Netherlands. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 6(1): 6–17.
39. YILMAZ, B., et al. 2010. Factors affecting rural development in turkey: Bartın case study. Forest Policy and Economics, 12(4): 239–249. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2010.02.003>
40. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
41. ŽIVĚLOVÁ, I., and JÁNSKÝ, J. 2008. Analysis of life quality development in the administrative districts of South Moravia. Agricultural Economics, 54(9): 431–439.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive