Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2016, 64, 15-29

https://doi.org/10.11118/actaun201664010015
Published online 2016-02-29

Visualization of Spot- welding Resistance

Michal Černý, Petr Dostál, Vojtěch Kumbár

Department of Technology and Automobile Transport, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. AMBROŽ , O. 2005. Technologie svařování. 1. vyd. Ostrava: ZERROS.
2. ASTM. 2001. Standard Practice for Acoustic Emission Monitoring During Resistance Spot-Welding. E 751 – 01. West Conshohocken: The American Society for Testing and Materials.
3. DOUBRAVSKÝ, M., MACÁČEK, I., MACHÁČEK, Z., ŽÁK, J. 1985. Technologie slévání, tváření a svařování. Brno: Vysoké učení technické v Brně.
4. HLUCHÝ, M., KOLOUCH, J. 2002. Strojírenská technologie 1 – 1. díl Nauka o materiálu. 1. vyd. Praha: Scientia, spol. s r. o.
5. HLUCHÝ, M., MODRÁČEK, O., PAŇÁK, R. 2002. Strojírenská technologie 1 – 2. díl Metalografie a tepelné zpracování. 1. vyd. Praha: Scientia , spol. s r. o.
6. KADLEC, P. ©2011. Svářečská škola Česká Třebová – seminář vizuálka. [Online]. Available at: http://www.svarecskaskola.euweb.cz/. [Acceseed: 2013, August 12].
7. KOPEC, B., FIALA, J., VLACH, B. et al. 2008. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. In: Nauka o materiálu 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o.
8. NDT. ©2013. NDT. [Online]. Available at: www.ndt.cz. [Acceseed: 2013, August 13].
9. NOREK, I. 2005. Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I. [Online]. Available at: http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/TE1/def_kontrola_sv.pdf. [Acceseed: 2013, May 15].
10. UNIUM.CZ. ©2009. Shrnutí látky. [Online]. Available at: http://www.unium.cz/materialy/cvut/fs/shrnuti-latky-m5410-p3.html. [Acceseed: 2013, August 12].
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive