Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 39-43

https://doi.org/10.11118/actaun201563010039
Published online 2015-03-14

Application of Radar Chart in the Selection of Material for Clutch Plates

Tomáš Holota1, Martin Kotus1, Mária Holienčinová2, Jan Mareček3, Martin Zach4

1Department of Quality and Engineering Technologies, Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
2Department of Marketing, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
3Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
4Expert Engineering Department, Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. BURDA, M., ČIČO, P., BUJNA, M. 2010. Posúdenie rizika pracovného miesta komplexnou metódou. In: Kvalita a spoľahlivosť technických systémov 2010. Nitra: SPU.
2. HRUBEC, J. 2001. Riadenie kvality. Nitra: SPU.
3. HRUBEC, J., ŽARNOVSKÝ, J. et al. 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU.
4. INGALDI, M., JURSOVA, S. 2013. Wykorzystanie metody Servqual do badania satysfakcji klientów punktu obsługi indywidualnego klienta dystrybucji gazu. Rynek Energii, 4(107): 43–47.
5. KONSTANCIAK, M. 2012. Analysis of technological strategies on the example of the production of the tramway wheels. Archives of Materials Science and Engineering, 57(2): 69–74.
6. KREDATUSOVÁ, M., BUJNA, M. 2010. Identifikácia a analýza ohrozenia vo vybranom procese. In: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a odpadovom hospodárstve. Nitra: SPU.
7. LESTYÁNSZKA (ŠKŮRKOVÁ), K. 2009. Spôsobilosť procesu sústruženia pri výrobe skrutiek. In: Kvalita a spoľahlivosť technických systémov 2009. Nitra: SPU.
8. LESTYÁNSZKA (ŠKŮRKOVÁ), K. 2012. The statistical regulation of the turning process. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 20(Special Number): 81–85.
9. MATISKOVÁ, D. 2012. The Methodology of Economics Costs Influential on Automation of Component Production. American Journal of Economics, 7: 164–170. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20120207.02>
10. MATISKOVÁ, D. 2013a. Selected methods from quality and automation of management production. Brno: Tribun.
11. MATISKOVÁ, D. 2013b. Working process optimization and minimization of production costs. Strojárstvo, 55(3): 231–235.
12. NENADÁL, J. 2004. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání. Praha: Management Press.
13. PLURA, J. 2001. Plánování a neustále zlepšování jakosti. Praha: Computer Press.
14. TAGUE, N. 2005. Quality Toolbox. Second edition. Milwaukee: ASQ Quality Press.
15. VOTAVA, J. 2013a. Influence of edge radius of sintered-carbide tip on roughness of machined surface. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(5): 1497–1504. <https://doi.org/10.11118/actaun201361051497>
16. VOTAVA, J. 2013b. Influence of roughness of Machined Surface on Adhesion of Anticorrosion System. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(6): 1889–1896. <https://doi.org/10.11118/actaun201361061889>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive