Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62, 167-174

https://doi.org/10.11118/actaun201462010167
Published online 2014-04-22

The Adequacy of Some Collecting Techniques for Obtaining Representative Arthropod Sample in Dry Grasslands

Jana Niedobová1, Zdeněk Faltýnek Fric2

1Department of Forest Botany, Dendrology and Typology, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
2Biology Centre AS CR, v.v.i., Institute of Entomology, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic

References

1. ABSOLON, K., BENDA, P., CHRUDIMA, Z., KLAUDISOVÁ, A., MARTIŠKO, J., PAŘIL, P., ŘÍČÁNEK, M., 1994: Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích. Praha: Český ústav ochrany přírody, 70 pp.
2. ADIS, J., 1979: Problems of Interpreting Arthropod Sampling with Pitfall Traps. Zoologischer Anzeiger, 202: 177–184. ISSN 0044-5231.
3. AGUIAR, A., SANTOS, B., 2010: Discovery of potent, unsuspected sampling disparities for Malaise and Möricke traps, as shown for Neotropical Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Journal of Insect Conservation, 14: 199–206. ISSN 1366-683X. <https://doi.org/10.1007/s10841-009-9246-x>
4. ALINVI, O., BALL, J. P., DANELL, K., HJÄLTÉN, J., 2007: Sampling saproxylic beetle assemblages in dead wood logs: comparing window and eclector traps to traditional bark sieving and a refinement. Journal of Insect Conservation, 11: 99–112. ISBN 1366-638X.
5. BATÁRY, P., BÁLDI, A., SZÉL, G., PODLUSSÁNY, A., ROZNER, I., ERDÖS, S., 2007: Responses of grassland specialist and generalist beetles to management and landscape complexity. Diversity and Distributions, 13: 196–202. ISSN 1472-4642. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2006.00309.x>
6. BOHÁČ, J., MATĚJÍČEK, J., ROUS, R., 2006: Check-list drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) České republiky se zařazením druhů do skupin podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení. Available online: http://www.jaroslavbohac.wz.cz/download/checklist_staphylinidae.pdf [cited: 27. 12. 2011].
7. BUCHAR, J., RŮŽIČKA, V., 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Peres Publishers, 351 pp. ISBN 80-86360-25-3.
8. BUFFINGTON, M. L., REDAK, R. A., 1998: A comparison of vacuum sampling versus sweep-netting for arthropod biodiversity measurements in California coastal sage scrub. Journal of Insect Conservation, 2: 99–106. ISSN 1366-638X. <https://doi.org/10.1023/A:1009653021706>
9. CHERRILL, A. J., SANDERSON, R. A., 1994: A comparison of sweep net and pitfall samples of moorland Hemiptera: evidence for vertical stratification within vegetation. Entomologist, 113, 1: 70–81.
10. DVOŘÁK, L., BOGUSH, P., 2008: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Aculeata) bývalé pískovny u Pamferovy Huti (západní Šumava). Silva Gabreta, 14: 149–162. ISSN 1211-7420.
11. FRANC, V., KORENKO, S., 2008: Spiders (Araneae) from the Panský diel (Starohorské vrchy Mts, Slovakia). Arachnologische Mittelungen, 36: 9–20. ISSN 1018-4171. <https://doi.org/10.5431/aramit3603>
12. HALL, S. L., BARNEY, R. J., 2011: Leaf Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) Biodiversity within Isolated Remnant Grasslands in Kentucky State Nature Preserves. Journal of the Kentucky Academy of Science, 72: 24–38. ISSN 1938-2960. <https://doi.org/10.3101/1098-7096-72.1.24>
13. HŮRKA, K., VESELÝ, P., FARKAČ, J., 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvalit prostředí. Klapalekiana, 32: 15–26. ISSN 1210-6100.
14. JONAS, J. L., WHILES, M. R., CHARLTON, R. E., 2002: Aboveground invertebrate responses to land management differences in a central Kansas grassland. Environmental Entomology, 31: 1142–1152. ISSN 1938-2936. <https://doi.org/10.1603/0046-225X-31.6.1142>
15. KOTOUČ, L., 2006: Natura 2000 v Moravském krasu a jeho okolí. Ochrana přírody, 61: 239–241. ISSN 1210-258X.
16. KULA, E., TYRNER, P., 2003: Hymenoptera (Aculeata) in birch stands of the air-polluted area of Northern Bohemia. Journal of forest science, 49: 148–158. ISSN 1212-4834. <https://doi.org/10.17221/4690-JFS>
17. KŮRKA, A., 1982: Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě. Acta musei nationalis Prague, 38: 47–77. ISSN 0036-5343.
18. KWIATOWSKI, A., 2011: Assemblages of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in humid forest habitats of different stages of succession in the Puszcza Knyszyńska Forest (northeastern Poland). Zookeys, 100: 447–459. ISSN 1313-2970. <https://doi.org/10.3897/zookeys.100.1539>
19. LANG, A., 2000: The pitfalls of pitfalls: a comparison of pitfall trap catches and absolute density estimates of epigeal invertebrate predators in arable land. Journal of pest science, 73, 4: 99–106. ISSN 1612-4766.
20. LARSEN, K. J., WORK, T. T., PURRINGTON, F. F., 2003: Habitat use patterns by ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of northeastern Iowa. Pedobiologia, 47: 288–289. ISSN 0031-4056. <https://doi.org/10.1078/0031-4056-00192>
21. LEPŠ, J., ŠMILAUER, P., 2003: Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge: Cambridge University Press, 269 pp. ISBN 0 521 89108 6.
22. LJUBOMIROV, T., 2008: Digger wasp fauna (Insecta, Hymenoptera, Sphecidae, Crabronidae) of La Palma (Canary Islands) – a survey with description of a new species. Graellsia, 64: 255–264. ISSN 0367-5041. <https://doi.org/10.3989/graellsia.2008.v64.i2.35>
23. MAJER, J. D., 1978: An improved pitfall trap for sampling ants and other epigaeic invertebrates. Australian Journal of Entomology, 17, 3: 261–262. ISSN 1440-6055. <https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.1978.tb00155.x>
24. MAJZLAN, O., RYCHLÍK, I., 2000: Štruktúra a dynamika epigeických článkonožcov so zrelelom na bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) v inundácii rieky Moravy na príklade profilu Devínske jazero (CHKO Záhorie). Ochrana prírody, 18: 145–153. ISSN 1335-7921.
25. MEEK, B., LOXTON, D., SPARKS, T., PYWELL, R., PICKETT, H., NOWAKOWSKI, M., 2001: The effect of arable field margin composition on invertebrate biodiversity. Biological Conservation, 106: 259–271. ISSN 0006-3207. <https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00252-X>
26. MEISSLE, M., LANG, A., 2005: Comparing methods to evaluate the effects of Bt maize and insecticide on spider assemblages. Agriculture, Ecosystems and Environment, 107: 359–370. ISSN 0167-8809.
27. NIEDOBOVÁ, J., CHLÁDEK, F., HULA, V., 2011: Grasshoppers (Orthoptera: Caelifera) and crickets (Orthoptera: Ensifera) from slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected landscape area, Czech Republic). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelinae Brunensis, 59, 5: 179–186. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201159050179>
28. NOVÁK, K., 1969: Mörickeho misky, pp. 40–45. In: NOVÁK, K. (ed.), Metody sběru a preparace hmyzu. Praha: Academia, p. 244. ISBN 508-21-872.
29. PATRICK, L. B., HANSEN, A., 2013: Comparing ramp and pitfall traps for capturing wandering spiders. In: TSO I-M. (ed.), Abstract Book, 19th International Congress of Arachnology, Kenting National Park, Taiwan, June 23–28, 2013. Taichung City, Taiwan: Tunghai University, p. 116.
30. PEKÁR, S., 1996: A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis (Aranea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 60: 191–197. ISSN 1211-376X.
31. POPIC, T. J., DAVILA, Y. C., WARDLE, G. M., 2013: Evaluation of Common Methods for Sampling Invertebrate Pollinator Assamblages: Net Sampling Out perform Pan traps. Plos One, 8(6): e66665. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066665>
32. PRUNER, L., MÍKA, P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32: 1–175. ISSN 1210-6100.
33. RAEMAKERS, I. P., SCHAFFERS, A. P., SÝKORA, K. V., HEIJERMAN, T., 2001: The importance of plant communities in road verges as a habitat for insects – Proceedings Experimental and Applied Entomology. Nederlandse Entomologische Vereniging, 12: 101–106. ISSN 0548-1163.
34. RUSHTON, S. P., LUFF, M. L., EYRE, M. D., 1989: Effect of pasture improvement and management on the ground beetle and spider communities of upland grasslands. Journal of Applied Ecology, 26: 489–503. ISSN 1365-2664. <https://doi.org/10.2307/2404076>
35. RŮŽIČKA, V., 1982: Modifications to improve the efficiency of pitfall traps. Newsletter of the British Arachnological Society, 34: 2–4. ISSN 0959-2261.
36. RŮŽIČKA, V., 2000: Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. Journal of Arachnology, 28: 217–222. ISSN 0160-8202. <https://doi.org/10.1636/0161-8202(2000)028[0217:SIRHIC]2.0.CO;2>
37. ŘEŽÁČ, M., 2009: Metodika inventarizace druhů pavouků (rozšíření monitoringu společenstev pavouků pomocí zemních pastí), p. 140–145. In: JANÁČKOVÁ, H., ŠTORKÁNOVÁ, A. & VÍTEK, O. (eds): Metodika inventarizačních průzkumů maloplošných zvláště chráněných území. Praha: AOPK ČR, 223 pp.
38. SAMU, F., CSONTOS, P., SZINETÁR, C., 2008: From multi-critera approach to simple protocol: Assessing habitat patches for conservation value using species rarity. Biological Conservation, 141: 1310–1320. ISSN 0006-3207. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.03.015>
39. SALSBURY, G. A., DINKINS, R. L., 1979: A Contribution to the Knowledges of the Curculionidae of Kansas. Journal of the Kansas Entomological Society, 52, 3: 583–590. ISSN 1937-2353.
40. SANTOS, B. F., AGUIAR, A. P., 2008: Phylogeny and reclassification of Distictus Townes (Hymenoptera, Ichneumonicae, Cryptinae), with description of a new specie. Zootaxa, 1934: 30–39. ISSN 1175-5334.
41. SCIBOR, R., DUNUS, W., 2006: Preservation degree of wet biotopes of the Kozlowiecki landscape park based on biodiversity of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Agrophysica, 7: 495–502. ISSN 1234-4125.
42. STANDEN, V., 2000: The adequacy of collecting techniques for estimating species richness of grassland invertebrates. Journal of Applied Ecology, 37: 884–893. ISSN 1365-2664. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2000.00532.x>
43. STREJČEK, J., 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy [Catalogue of beetles (Coleoptera) from Prague]. Svazek [volume] 1. – čeledi Chrysomelidae (s. lato), Bruchidae, Urodontidae. Praha: BI - MAC Studio, s. r. o., 100 pp. ISBN 80-238-6779-X.
44. STREJČEK, J., 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy [Catalogue of beetles (Coleoptera) from Prague]. Svazek [volume] 2. – čeledi Anthribidae, Curculionidae (s. lato). Praha: BI - MAC Studio, s. r. o., 138 pp.
45. SZINETÁR, C., KANSCAL, B., TÖRÖK, T., 2012a: A New Method for the Investigations of Spiders Living in Flooded Areas of Hungarian Wetlands. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, Sopron, Hungary. Sopron, Hungary: University of West Hungary, 1–5.
46. SZINETÁR, C., TÖRÖK, T., KANSCAL, B., 2012b: “Cladophora canvas” as a special microhabitat supply – Investigation of winter activity of ground-dwelling spiders in the reeds, pp. 139. In: KUNTNER M. et al. (eds), 27th European Congress of Arachnology, Abstract Book, 2012. Ljubljana, Slovenia: EZ lab, p. 187.
47. TOLER, T. R., EVANS, E. W., TEPEDINO, V. J., 2005: Pan-trapping for bees (Hymenoptera: Apiformes) in Utah’s west desert: the importance of color diversity. Pan Pacific Entomology, 81, 3/4: 103–113. ISSN 2162-0237.
48. TROPEK, R., KADLEC, T., KARESOVÁ, P., SPITZER, L., KOČÁREK, P., MALENOVSKÝ, I., BAŇAŘ, P., TUF, I. H., HEJDA, M., KONVIČKA, M., 2010: Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered atrhropods and plants. Journal of Applied Ecology, 47: 139–147. ISSN 1365-2664. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x>
49. WARD, D. F., LARIVIČRE, M. C., 2004: Terrestrial invertebrate surveys and rapid biodiversity assessment in New Zealand: lessons from Australia. New Zealand Journal of Ecology, 28, 1: 151–159. ISSN 0110-6465.
50. WARD, D. F., NEW, T. R., YEN, A., L., 2001: Effect of pitfall trap spacing on the abundance, richness and composition of invertebrate catches. Journal of Insect Conservation, 5: 47–53. ISSN 1366-638X. <https://doi.org/10.1023/A:1011317423622>
51. WĄSOWSKA, M., 2006: Chrysomelid communities (Chrysomelidae, Coleoptera) of xerothermic grassland (Inuletum ensifoliae) in the Wyżyna Niechowska Uplands (Central Poland). Biologia, 61: 565–572. ISSN 1336-9563. <https://doi.org/10.2478/s11756-006-0091-z>
52. WHITE, N. D. G., ARBOGAST, R. T., FIELDS, P. G., HILLMANN, R. C., LOSCHIAVO, S. R., SUBRAMANYAM, BH., THRONE, J. E., WRIGHT, V. F., 1990: The development and use of pitfall and probe traps for capturing insect in stored grain. Journal of the Kansas Entomological Society, 63, 4: 506–525. ISSN 1937-2353.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive