Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2875-2882

https://doi.org/10.11118/actaun201361072875
Published online 2013-12-24

Development of consumer preferences on the significant markets of pig meat

Vojtěch Tamáš, Věra Bečvářová

Department of Regional and Business Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. BEČVÁŘOVÁ, V., 2005: Zemědělství v agrobyznysu: Základy agrární ekonomiky a politiky. 1. vyd. Brno [s.n.], 62 s. ISBN 80-7175-891-6.
2. BEČVÁŘOVÁ, V., 2005: Agrobyznys mění koncepci i kritéria úspěchu zemědělských podniků. In: SVATOŠ, M. (ed.) Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV – Znalostní ekonomika. Praha: ČZU, s. 48–52. ISBN 80-213-1372-2.
3. BEČVÁŘOVÁ, V., 2009: Globální a regionální souvislosti vývoje v agrárním sektoru. In: Inproforum 2009 – Ekonomická krize, výzva pro regiony. Mezinárodní vědecká konference. České Budějovice: JČU, s. 64–81. ISBN 978-80-7394-173-4.
4. BEČVÁŘOVÁ, V., VINOHRADSKÝ, K., ZDRÁHAL, I., 2010: Development of Czech agriculture in the European context. DSM Business Review, 2, 1: 86–112. ISSN 0975-1998.
5. BRINKMANN, D., PETERSEN, B., TRIENEKENS, J., WOGNUM, N., 2009: European pork chains: diversity and quality challenges in consumer – oriented production and distribution. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 285 s. ISBN 978-90-8686-103-3.
6. DAGEVOS, J. C., 2009: The food economy: global issues and challenges. 1. vyd. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 191 s. ISBN 978-90-8686-109-5.
7. EUROSTAT, 2012: The economy of EU rural regions – Issue number 30/2012 [online]. 2012. [Cit. 2012-06-03]. Available online: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-12-030.
8. FAO, 2012: Livestock Processed [online]. 2012. [Cit. 2011-12-03]. Available online: http://faostat.fao.org/site/603/default.aspx#ancor.
9. FAPRI, 2012: World Agricultural Outlook Database [online]. 2012. [Cit. 2011-12-03]. Available online: http://www.fapri.iastate.edu/tools/outlook.aspx.
10. FAPRI, 2012: FAPRI 2010 U.S. and World Agricultural Outlook [online]. 2012. [Cit. 2012-12-03]. Available online: http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2010/.
11. GIRA, 2012: Strategic Trends in World Markets. Congreso Nacional de la Carne, Lleida. [online]. 2012. [Cit. 2012-05-16]. Available online: http://www.fleischindustrie.at/struktur/strategic%20trends.pdf.
12. KEOGH, M., 2012: Australian Farm Institut. Opportunities for Australian agriculture [online]. 2012. [Cit. 2012-03-14]. Available online: http://www.nuffield.com.au/confer_f/08_pdfs/Mick%20Keogh_Opportunities%20for%20Australian%20agriculture.pdf.
13. LANDBRUG & FØDEVARER, APS, 2011: The Pig Research Centre [online]. 2011. [Cit. 2011-04-16]. Available online: http://www.agricultureandfood.dk/Research.aspx#.UCvxSKDtM5g.
14. MZE ČR, 2011: Situační a výhledové zprávy vepřové maso Outlook [online]. 2011. [Cit. 2011-02-03]. Available online: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/prasata/situacni-a-vyhledove-zpravy/.
15. OECD, 2012: OECD-FAO Agricultural Outlook [online]. 2012. [Cit. 2012-02-03]. Available online: http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/#d.en.192283.
16. OECD, 2012: Database – OECD-FAO Agricultural Outlook [online]. 2012. [Cit. 2012-12-03]. Available online: http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/#d.en.192283.
17. PETERSEN, B. and SCHULZE, A. G., 2011: International Society for Animal Hygične. [online]. 2011. [Cit.2011-02-09]. Available online: http://www.isah-soc.org/documents/2004/Althoff.pdf.
18. SWICK, B., ROBERT, A., 2012: American Soybean Association. World Nutrition Forum 2006 – BIOMIN. [online]. 2012. [Cit. 2012-02-17]. Available online: http://en.engormix.com/MA-feed-machinery/formulation/articles/will-global-supply-nutrients-t253/800-p0.htm.
19. TAMÁŠ, V., BEČVÁŘOVÁ, V.: Trh jatečných prasat a vepřového masa v současném agrobyznysu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 150 s. ISBN 978-80-7375-689-5.
20. TERHI-ANNA WILSKA, T. A. and HAANPČAČA, L., 2011: Turku School of Economics and Business Administration, Lifestyles and Social Change: Essays in Economic Sociology, [online]. 2011. [Cit. 2011-11-03]. Available online: http://info.tse.fi/julkaisut/kr/Kre11_2005.pdf.
21. USDA, 2011: Agricultural Baseline Database [online]. 2011. [Cit. 2011-04-16]. Available online: http://www.ers.usda.gov/topics/animal-products/hogs-pork.aspx.
22. USDA, 2011: China’s Volatile Pork Industry [online]. 2011. [Cit. 2011-02-13]. Available online: http://www.ers.usda.gov/media/262067/ldpm21101_1_.pdf.
23. USDA, 2011: China’s Volatile Pork Industry [online]. 2011. [Cit. 2011-02-13]. Available online: http://www.ers.usda.gov/media/262067/ldpm21101_1_.pdf.
24. USDA, 2012: Commodity Outlook [online]. 2012. [Cit. 2012-02-13]. Available online: http://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/commodity-outlook.aspx.
25. WORLD BANK INSTITUTE, 2011: Data & Research website [online]. 2011. [Cit. 2011-09-02]. Available online: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:22933854~menuPK:7983995~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive