Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2661-2667

https://doi.org/10.11118/actaun201361072661
Published online 2013-12-24

The economic performance of regions in the Czech Republic

Lenka Procházková, Miroslav Radiměřský

Department of Marketing and Trade, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. DISDIER, A., C., MAYER, T., 2004: How different is Eastern Europe? Structure and determinants of location choices by French firms in Eastern and Western Europe. Journal of Comparative Economics, 32, 2: 280–296. ISSN 0147-5967. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2004.02.004>
2. DIXIT, A. K., STIGLITZ, J. E., 1997: Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. The American Economic Review, 67, 3: 297–308. ISSN 0002-8282.
3. DŽAMBAZOVIČ, R., 2007: Priestor: Priestorové súvislosti chudoby. In: GERBERY, D., LESAY, I., ŠKOBLA, D. (eds.): Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky. Bratislava: Priatelia Zeme-CEPA, 144 s. ISBN 978-80-968918-9-4.
4. CHLAD, M., KAHOUN, J., 2011: Co ovlivňuje pořadí ekonomické výkonnosti regionů: Příčiny postavení Prahy jako 6. ekonomicky nejvýkonnějšího regionu EU. In: Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2012-10-15]. Available at: http://apl.czso.cz/nufile/Postaveni_Prahy_mezi_regiony_Evropy.pdf.
5. JÁNSKÝ, J., 2009: Porovnání ekonomické výkonnosti krajů v České republice. Konkurence – teoretické a praktické aspekty. Sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 300. ISBN 978-80- 87035-23-8.
6. KAHOUN, J., 2007: Ročenka konkurenceschopnost České republiky: Regionální konkurenceschopnost [online]. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2007 [cit. 2011-10-27]. Regionální konkurenceschopnost. Available at: <http://www.bermangroup.cz/rif/files/Rocenka%20konkurenceschopnosti%20-%20regiony.pdf>.
7. KAHOUN, J., 2010: Regionální ekonomická výkonnost a disponibilní důchod domácností. Praha: CES VŠEM, Working Paper. 26 s., ISSN 1801-4496.
8. Klasifikace územních statistických jednotek. Český statistický úřad [online]. c2012, 11. 1. 2012 [cit. 2012-10-26]. Available at: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/ i/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_(cz_nuts)_2011.
9. KRUGMAN, P., 1991a: Geography and Trade. Leuven: University Press, MIT Press. 142 p. ISBN 978-0-262-61086-5.
10. KRUGMAN, P., 1991b: History and Industry Location: The Case of the Manufacturing Belt, The American Economic Review, 81, 2: 80–83. ISSN 0002-8282.
11. KRUGMAN, P., 1979: Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 9, 4: 469–479. ISSN 0022-1996. <https://doi.org/10.1016/0022-1996(79)90017-5>
12. KRUGMAN, P., 1991c: Increasing returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99, 3: 483–499. ISSN 0022-3808. <https://doi.org/10.1086/261763>
13. KUPKA, V., 2007: Deník veřejné správy [online]. 2007 [cit. 2011-10-27]. Regionální výkonnost a některé sociálně ekonomické souvislosti. Available at: <http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6272983>.
14. VITURKA, M., 2007: Konkurenceschopnosti regionu, možnosti jejího hodnocení a stimulace. In: Sborník z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU. s. 44–55. ISBN 978-80-210-4325
15. WOKOUN, R., 2008: Regionální konkurence­schopnost a faktory regionálního rozvoje v ČR. XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. 8. ISBN 978-80-210-4625-2.
16. MARSHALL, A., 1920: Principles of Economics. 8th ed. London: Macmillan and Co., Ltd. S 627.
17. SOLOW, R. M., 1956: A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 70, 1: 65–94. DOI 10.2307/1884513. <https://doi.org/10.2307/1884513>
18. MARTIN, R., SUNLEY, P., 1996: Paul Krugman’s Geographical Economics and Its Implications for Regional Development Theory: A Critical Assessment. Economic Geography, 72, 3: 259–292. ISSN 0013-0095. <https://doi.org/10.2307/144401>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive