Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2639-2648

https://doi.org/10.11118/actaun201361072639
Published online 2013-12-24

Representativeness of the FADN CZ sample of agricultural enterprises and ways of its verification

Marie Prášilová1,2, Radka Procházková1,2, Martina Harvilíková1,2

1Department of Statistics, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Czech Republic
2Institute of Agricultural Economics and Information, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha-Vinohrady, Czech Republic

References

1. BLAHUŠ, P., 2000: Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie. 4, 2: 53–72. ISSN 1211-9261.
2. CARVER, R., 1994. The case against statistical significance testing, revisited. Harvard Educational Review, 61: 287–292. ISSN 0017-8055.
3. ČERMÁK, V., VRABEC, M., 1999: Teorie výběrových šetření – část I. Praha: VŠE, 177 p. ISBN 80-7079-191-8.
4. ČERMÁK, V., VRABEC, M., 1998: Teorie výběrových šetření – část II. Praha: VŠE, 79 p. ISBN 80-7079-609-X.
5. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., PECÁKOVÁ, I., PRŮŠA, M., ŘEZANKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, A., VLACH, P., 2007: Vícerozměrné statistické metody [3]. Praha: Informatorium, 271 p. ISBN 80-7333-039-3.
6. Kol., 2012: Zemědělská účetní datová síť FADN CZ – Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011 – Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2011. Praha: ÚZEI Praha. ISBN 978-80-86671-96-3.
7. PALÁT, M., DVOŘÁKOVÁ, Š., KUPKOVÁ, N., 2012: Consumption of beef in the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemědělská ekonomika, 58, 7: 308–314. ISSN 0139-570X.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive