Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2483-2489

https://doi.org/10.11118/actaun201361072483
Published online 2013-12-24

Assessment of the state administration effectiveness in the field of small business control in Slovakia

Eleonóra Marišová, Zuzana Ilková, Pavol Schwarcz, Tomáš Malatinec, Eva Lázárová

Department of Law, Slovak University of Agriculture in Nitra, 949 76 Nitra, Slovak Republic

References

1. ADAMASCHEK, B., 2000: Efektivita vo verejnej správe, Bratislava: VBS, 103 p. ISBN 80-968308-3-X.
2. ILKOVÁ, Z., MALATINEC, T., 2012: Hodnotenie kontrolnej činnosti živnostenských úradov v SR z pohľadu časovej, odbornej náročnosti a súčinnosti s kontrolovanými subjektmi, In: Podnikanie v Európskej Únii, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, SPU v Nitre 110 p. ISBN 978-80-552-0819-0.
3. MALATINEC, T. a kol., 2012: Porovnávacia analýza platnej i účinnej slovenskej a českej živnostenskej legislatívy, In: Podnikania v SR a v EÚ, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, SPU v Nitre, 110 p. ISBN 978-80-552-0929-6.
4. MARIŠOVÁ, E. et al., 2011: Efficiency of single contact points services for entrepreneurs: case of Slovakia, In: Gazdaság & Társadalom. Sopron: WHU, Sopron, p. 65–84. ISSN 0865-7823.
5. MARIŠOVÁ, E. et al., 2012: Assessment of public administration in the field of small business: empirical analysis of points of single contact efficiency in Slovakia, Acta regionalia et environmentalica, 9, 1: 1–7. ISSN 1336-5452.
6. TEJ, J., 2007: The Reform of the Public Administration in Slovakia. In: Sociaľnoekonomični doslidženňa v perechidnyj period. Rehionaľna polityka v Ukrajini: sučasni formy ta metody realizaciji, 19, 2: 204–217. ISSN 1727-589X.
7. VOZÁR, I., 2011: Ako majú úrady postupovať? Available online http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/ako-maju-urady-postupovat.pdf/.
8. ŠEVČÍK, M., 2009: Správne právo procesné. Bratislava: Eurounion, 415 p. ISBN 978-80-89374-05-2.
9. ŠKULTÉTY, P., 2008: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, 204 p. ISBN 978-80-224-1023-6.
10. Legislation Act No. 455/1991 Coll. on small bussiness as amended.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive