Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2249-2253

https://doi.org/10.11118/actaun201361072249
Published online 2013-12-24

Collaborative defence procurement in the European Union and in the Czech Republic – business principle leading more effectiveness of public expenditure in the field of defence

Radek Jurčík

Department of Law and Social Sciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. ARROWSMITH, S., 2005: The Law of Public and Utilities Procurement, 2nd edition London: Sweet & Maxwell, 287–296. ISBN 9780421758506.
2. DUNDELOVÁ, J., 2011: Psychologické faktory a procesy ovlivňující ekologické chování. In: Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011, 172–178. ISBN 978-80-87106-40-2.
3. EUROPEAN DEFENCE AGENCY, 2005: Code of Conduct on Defence Procurement. [Online.] Available from: defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=30270 (Accesed: 16. 4. 2012).
4. HEININCKX, B., 2011: The EU Defence and Security procurement Directive Public Procurement Law Review, 20, 1: 51–73. ISSN 0963-8245.
5. JURČÍK, R., 2007: The economic impact of the EC procurement policy. Agricultural economics – Zemědělská ekonomika, 53, 7: 333–337. ISSN 0139-570X.
6. JURČÍK, R., 2012: Projednání ekonomických a právních dopadů novelizací velké transparentní novely účinné od 1. 4. 2012 a návrhů nových zadávacích směrnic v Evropské unii. Ekonomický časopis, 60, 7: 766–768. ISSN 0013-3035.
7. Joint Action 2004/551/CFSP. [Online.] Available from: eda.europa.eu (Accesed: 16. 4. 2012).
8. KOLÍN, V., 2010: Evropská obranná agentura v šesti letech. Cited from http://defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2010/clanky/evropska-obranna-agentura-v-sesti-letech.html (10. 3. 2013).
9. OCHRANA, F., 2010: Risk and uncertainty (introduction to behavioral economics and finance). Ekonomický časopis, 58, 4: 423–427. ISSN 0013-3035.
10. OTRUSINOVÁ, M., HÝBLOVÁ, E., 2013: International Harmonization of Accounting Demands a New Approach to Accounting Education. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 49, 2: 427–435. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201361020427>
11. PALÁT, M., 2013: Unemployment and Growth in Advanced Economies in the Pre-Crisis. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun, 61, 2: 445–450. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201361020445>
12. ŠVARCOVÁ, J.; GABRHEL, V., 2012: Vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobilita studentů středních škol v České republice. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, 15, 2: 4–14. ISSN 1212-3609.
13. TABAS, J., BERANOVÁ, M., VAVŘINA, J., 2011: Barriers to Innovations in the Small and Medium-Sized Enterprises. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 59, 7: 447–458. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201159070447>
14. WHITE, N. D., 2005: The Law of International Organisations. 2nd ed. Manchester: Manchester University Press. p. 242. ISBN 0719059542.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive