Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2163-2170

https://doi.org/10.11118/actaun201361072163
Published online 2013-12-24

Corporate social responsibility in mining industry

Sylvie Gurská, Adriana Válová

Department of Management, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. Blacksmith Institute [online] [cit. 19. Feb. 2013] Available from: http://www.blacksmithinstitute.org/projects/display/.
2. BLOWFIELD, M., MURRAY, A., 2011: Corporate responsibility. New York: Oxford University Press, p. 431, ISBN 978-0-19-958107-8
3. CRANE, A., MATTEN, D., 2010: Business Ethics. New York: Oxford University Press, p. 614. ISBN 978-0-19-956433-0.
4. Česká pozice. cz. Další státní sponzoři Kovarčíkovy konference: Budvar a Severočeské doly [online] [cit. 18. Feb. 2013] Available from: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/dalsi-statni-sponzori-kovarcikovy-konference-budvar-severoceske-doly?page=0%2C8.
5. ČEZ investment in cleaner electricity production from brown coal. 16th Annual Session of the UNECE COMMITTEE ON SUSTAINABLE ENERGY Electricity Forum, Geneva 27 November 2007. [online]. [cit. 1. Feb. 2013] Available from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/clep/ahge1/27pm/2.9_BUDINSKY.pdf.
6. Ekonom. Cz Společenskou odpovědností k vyšším ziskům. [online] [cit. 31. May 2012] Available from: http://ekonom.ihned.cz/c1-55980530-spolecenskou-odpovednosti-k-vyssim-ziskum.
7. European Investment Bank. Mopani Copper Project. [online] [cit. 19. Feb. 2013] Available from: http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/mopani-copper-project.htm.
8. Glencore. Mopani. [online] [cit. 19. Feb. 2013] Available from: http://www.glencore.com/mopani.php.
9. GURSKÁ, S., 2012: Corporate Social Responsibility as a Challenge for Czech Companies. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 60, 2: 73–78. ISSN 1211-8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020073>
10. HAMANN, R., KAPELUS, P., 2004: Corporate Social Responsibility in Mining in Southern Africa: Fair accountability or just greenwash? Society for International Development 1011-6370/04, Development, 47, 3: 85–92. [online]. [CIT. 10. Feb. 2013] Available from: http://dlist-benguela.org/sites/default/files/doclib/Corporate%20Social%20Responsibility%20in%20Mining%20in%20Southern%20Africa.pdf
11. Item 5 Improving Efficiency of Coal-fired Electricity Production. 8th Session of the UNECE AHG of Experts on Cleaner Electicity Production from Coal and Other Fossil Fuels, Geneva 14–15 November 2011. [online]. [CIT. 10. Feb. 2013] Available from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/clep/ahge8/3_Opening_Budinsky_item_7.pdf.
12. KORTIŠOVÁ, N., 2012: České firmy teprve objevují strategické výhody CSR. [online] [26. Sept. 2012] Available from: http://hrm.ihned.cz/c1-57625220-ceske-firmy-teprve-objevuji-strategicke-vyhody-csr.
13. MADU, CH., N., KUEI, CH., 2012: Hanbook of Sustainability Management. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., p. 899, ISBN 13 978-981-4354-81-3.
14. MOPANI internal materials and leaflets
15. Mining Weekly, 2013: Mopani spending $560m to triple production. [online] [cit. 19. Feb. 2013] Available from: http://www.miningweekly.com/article/mopani-spending-560m-to-triple-production-2005-08-26.
16. PETŘÍČKOVÁ, E., 2012: CSR vs. PR aneb slouží CSR jako firemní marketingový nástroj? [online]. [cit. 23. May 2012] Available from: http://petrickova.blog.ihned.cz/c1-55901210-csr-vs.
17. Severočeské doly, a. s. [online]. [cit. 10. Feb. 2013] Available from: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=4.
18. Skupina ČEZ, 2013: Problém ekologizace [online] [cit. 18. Feb. 2013] Available from: http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/snizovani-znecisteni-ovzdusi/program-ekologizace.html.
19. Skupina Severočeské doly, Výroční zpráva 2011: [ONLINE]. [CIT. 15. FEB. 2013]. Available from: http://www.sdas.cz/files/sdas/vyrocni_zpravy/2011/VZ_SD_2011.pdf.
20. Strana zelených Ústecký kraj. Úspěch ČEZu platí lidé zdravím. [ONLINE]. [CIT. 15. FEB. 2013]. Available from: http://ustecko.zeleni.cz/7289/clanek/uspech-cezu-plati-lide-zdravim/.
21. Těžba uhlí a její vliv na živ. prostředí. Severočeské doly a. s. [online]. [cit. 10. Feb. 2013] Available from: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=560.
22. TOUREK, J., 2010: More than coal mining, in Proceedings Mine Planning and Equipment Selection (MPES) 2010, pp. 23–24 (The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne). Available from: https://www.ausimm.com.au/publications/epublication.aspx?ID=12513.
23. Vybrané ekonomické, provozní a finanční ukazatele. Severočeské doly a. s. [ONLINE]. [CIT. 10. Feb. 2013] Available from: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=31.
24. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013: Grant Severočeských dolů Chomutov. [ONLINE]. [CIT. 15. FEB. 2013]. Available from: http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/grant-severoceskych-dolu-chomutov.html.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive