Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 345-352

https://doi.org/10.11118/actaun201361020345
Published online 2013-04-24

Profit indicators in performance systems in the Czech companies

Jana Hornungová1, František Milichovský2

1Department of Economics, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Kolejní 4, 612 00 Brno, Czech Republic
2Department of Management, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Kolejní 4, 612 00 Brno, Czech Republic

References

1. ASCHENBRENNEROVÁ, H., 2010: Měřením a ří­zením výkonnosti ke zvyšování konkurencescho­pnosti malých a středních průmyslových podniků v období globální finanční krize. Časopis Úspěch – produktivita a inovace v souvislostech, 1/2010: Výrobní systémy pro 21. Století, 2010.
2. BUDÍKOVÁ, M., LERCH, T., MIKOLÁŠ, Š., 2005: Základní statistické metody. Brno: Masarykova univerzita, 170 s., ISBN 8021038861.
3. ECKERSON, W. W., 2009: Performance Management Strategies. Business Intelligence Journal, 14(1): 24–27.
4. FRANCESCHINI, F., GALETTO, M., MAISANO, D., 2007: Management by measurement: designing key indicators and performance measurement systems, Springer Verlag, p. 242, ISBN 978-3-540-73211-2.
5. GABČANOVÁ, I., 2012: Human Resources Key Performance Indicators. Journal of Competitiveness, 4(1): 117–128. Doi http://dx.doi.org/10.7441/joc.2012.01.09. <https://doi.org/10.7441/joc.2012.01.09>
6. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., 1987: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 452 s.
7. HŘEBÍČEK, J., SOUKOPOVÁ, J., ŠTENCL, M., TRENZ, O., 2011: Integration of economic, environmental, social and corporate governance performance and reporting in enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59(7): 157–166. <https://doi.org/10.11118/actaun201159070157>
8. KAPLAN, R. S., NORTON, D., 1992: The Balanced Scorecard measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1): 71–79.
9. KERZNER, H., 2011: Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance, New Jersey: John Wiley & Sons, p. 372, ISBN 978-1-118-02652-6.
10. KOCMANOVÁ, A., DOČEKALOVÁ, M., 2011: Corporate sustainability: environmental, social, economic and corporate performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59(7): 203–208. <https://doi.org/10.11118/actaun201159070203>
11. KOCMANOVÁ, A., HORNUNGOVÁ, J., KLÍMKOVÁ, M., 2010: Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 125 s., ISBN 978-80-7204-744-4.
12. KOLEŇÁK, J., KOLEŇÁKOVÁ, L., 2012: Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku? Scientia & Societas, 8(3): 128–138, ISSN 1801-7118.
13. LEBAS, M. J., 1995: Performance measurement and performance management. International Journal of Production Economics, 41(1): 23–35. <https://doi.org/10.1016/0925-5273(95)00081-X>
14. LIMA, E. P., COSTA, S. E. G., ANGELIS, J. J., 2009: Strategic performance measurement systems: a discussion about their roles. Measuring Business Excellence, 13(3): 39–49. Doi http://dx.doi.org/10.1108/13683040910984310. <https://doi.org/10.1108/13683040910984310>
15. MARIA, B., 2009: Information System for Modeling Economic and Financial Performances. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 18(4): 902907.
16. MARINIČ, P., 2008: Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada Publishing, 232 s., ISBN 9788024724324.
17. MILICHOVSKÝ, F., ŠIMBEROVÁ, I., 2011: Signification of marketing effectiveness in industry. In: International Scientific Conference Whither Our Economies, 1(1): 98–103.
18. MILICHOVSKÝ, F., SOLČANSKÝ, M., SYCHROVÁ, L., 2011: Přístupy k měření efektivnosti marketingových činnost. Trendy Ekonomiky a Managementu, 5(8): 131–138.
19. MUCHIRI, P. N., PINTELON, L., MARTIN, H., DE MEYER, A.-M., 2010: Empirical analysis of maintenance performance measurement in Belgian industries. International Journal of Production Research, 48(20): 5905–5924. <https://doi.org/10.1080/00207540903160766>
20. PARMENTER, D., 2010: Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. New Jersey: John Wiley & Sons, p. 299, ISBN 978-0-470-54515-7.
21. ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D., SNÁŠEL, V., 2007: Shluková analýza dat. Praha: Professional Publishing, 196 s., ISBN 978-80-86946-26-9.
22. SAMSONOWA, T., BUXMANN, P., GERTEIS, W., 2009: Defining KPI Sets for Industrial Research Organizations – A Performance Measurement Approach. International Journal of Innovation Management, 13(2): 157–176. <https://doi.org/10.1142/S1363919609002248>
23. SMITH, D. A., 2008: Implementing Indicators fort IT Service Management. Van Haren Publishing.
24. ŠIMBEROVÁ, I., 2010: Company strategic marketing management – synergic approach and value creating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 58(6): 543–552. <https://doi.org/10.11118/actaun201058060543>
25. WU, H.-Y., 2012: Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3): 303–320. Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2011.11.009. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2011.11.009>
26. ZAHEREWATI, Z., MAHAZRIL, A. Y., ZURAINI, Y., NAZNI, N., MOHD ZOOL HILMIE, M. S., ZURIAWATI, Z., 2011: Key Performance Indicators (KPIs) in the Public Sector: A Study in Malaysia. Asian Social Science, 7(7): 102–107.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive