Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 67-74

https://doi.org/10.11118/actaun201260060067
Published online 2013-07-19

Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows

Jaromír Ducháček, Mojmír Vacek, Luděk Stádník, Jan Beran, Zuzana Vodková, Veronika Rohlíková, Michaela Nejdlová

Katedra speciální zootechniky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Hanuš Oto, Falta Daniel, Klimešová Marcela, Samková Eva, Říha Jan, Chládek Gustav, Roubal Petr, Seydlová Růžena, Jedelská Radoslava, Kopecký Jaroslav: Analyse of Relationships Between Some Milk Indicators of Cow Energy Metabolism and Ketosis State. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, 65, 1135. <https://doi.org/10.11118/actaun201765041135>
Crossref Cited-by Linking logo