Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 49-56

https://doi.org/10.11118/actaun201260060049
Published online 2013-07-19

Effect of stand edge on the natural regeneration of spruce, beech and Douglas-fir

Lumír Dobrovolný1, T. Štěrba, J. Kodeš

1Ústav zakládání a pěstění lesů, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Dobrovolný Lumír, Cháb Miroslav: Ecology of beech regeneration in the allochthonous spruce stands – a case study. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 1261. <https://doi.org/10.11118/actaun201361051261>
Crossref Cited-by Linking logo