Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 153-160

https://doi.org/10.11118/actaun201260060153
Published online 2013-07-19

Employment of maize silage in non-liquid fermentation for biogas production

Zbyšek Karafiát1, Tomáš Vítěz1, Kristina Somerlíková2ID, Ján Gaduš3, Martin Haitl1, Tomáš Koutný1

1Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav demografie a aplikované statistiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
3Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, Katedra konstruování strojů, Trieda A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovenská republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive