Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 153-160

https://doi.org/10.11118/actaun201260060153
Published online 2013-07-19

Employment of maize silage in non-liquid fermentation for biogas production

Zbyšek Karafiát1, Tomáš Vítěz1, Kristina Somerlíková2ID, Ján Gaduš3, Martin Haitl1, Tomáš Koutný1

1Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav demografie a aplikované statistiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
3Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, Katedra konstruování strojů, Trieda A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovenská republika

References

1. AMON, T., AMON, B., KRYVORUCHKO, V., ZOLLITSCH, W., MAYER, K., GRUBER, L., 2007: Biogas production from maize and dairy cattle manure-Influence of ass composition on the maize yield, Agriculture, Ecosystems & Environment, 118: 173–182. ISSN 0167-8809. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.05.007>
2. KUSCH, S., OECHSNER, H., 2005: Vergärung landwirtschaftlicher Substrate in diskontinuierlichen Feststofffermentern. Landtechnik, 4: 214–215. ISSN 0023-8082.
3. OSLAJ, M., MURSEC, B., VINDIS, P., 2010: Biogas production from maize hybrids, Biomass Bioenergy, 34: 1538–1545. ISSN 0961-9534. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.04.016>
4. SCHITTENHELM, S., 2008: Chemical composition and methane yield of maize hybrids with contrasting maturity, European Journal of Agronomy, 29 (2–3): 72–79. ISSN 1161-0301 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030108000427#bib30.
5. STRAKA, F., DĚDEK, J., DOHANYOS, M., KUNČAROVÁ, M., MALIJEVSKÝ, A., NOVÁK, P. J., ZÁBRANSKÁ, J., 2007: Bioplyn. 2. vyd. Praha: GAS s. r. o., 706 s. ISBN 80-7328-090-6.
6. WEILAND, P., 2010: Biogas production: current state and perspectives, Appl. Microbiol. Biotechnol., 85: 849–860. ISSN 1432-0614. <https://doi.org/10.1007/s00253-009-2246-7>
7. VERVAEREN, H., HOSTYN, K., GHEKIERE, G., WILLEMS, B., 2010: Biological ensilage additives as pretreatment for maize to increase the biogas production, Renewable Energy, 35: 2089–2093. ISSN 2090-4541. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.02.010>
8. WEILAND, P., 2003: Production and energetics use of biogas from energy crops in Wales and Germany. Applied Biochem. Biotechnol. 109 (1–3) 263–274. ISSN 1559-0291. <https://doi.org/10.1385/ABAB:109:1-3:263>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive