Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 67-74

https://doi.org/10.11118/actaun201260060067
Published online 2013-07-19

Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows

Jaromír Ducháček, Mojmír Vacek, Luděk Stádník, Jan Beran, Zuzana Vodková, Veronika Rohlíková, Michaela Nejdlová

Katedra speciální zootechniky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

References

1. BANOS, G., BROTHERSTONE, S., COFFEY, M. P., 2004: Evaluation of body condition score measured throughout lactation as an indicator of fertility in dairy cattle. J. Dairy Sci., 87, 8: 2669–2676. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73393-7>
2. GARNSWORTHY, P. C., LOCK, A., MANN, G. E., SINCLAIR, K. D., WEBB, R., 2008: Nutrition, Metabolism, and Fertility in Dairy Cows: 1. Dietary Energy Source and Ovarian Function. J. Dairy Sci., 91, 10: 3814–3823. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.2008-1031>
3. GARVERICK, H. A., 1997: Ovarian follicular cysts in dairy cows1. J. Dairy Sci., 80, 5: 995–1004. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76025-9>
4. HANUŠ, O., ŘÍHA, J., POZDÍŠEK, J., FRELICH, J., KRON, V., 2004: Kontrola tělesné kondice, zdravotního stavu a výživy dojnic a zlepšení jejich reprodukce. 1. vyd. Praha: ÚZPI, 72 s. ISBN 80-7271-146-6.
5. HOFÍREK, B., DVOŘÁK, R., NĚMEČEK, L., DOLEŽAL, R., POSPÍŠIL, Z. a kolektiv autorů, 2009. Nemoci skotu. 1. vyd. Brno: Česká buiatrická společnost, 1150 s. ISBN 978-80-86542-19-5.
6. JÍLEK, F., PYTLOUN, P., KUBEŠOVÁ, M., ŠTÍPKOVÁ, M., BOUŠKA, J., VOLEK, J., FRELICH, J., RAJMON, R., 2008: Relationships among body condition score, milk yield and reproduction in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 53, 9: 357–367. ISSN 1212-1819.
7. KVAPILÍK, J., RŮŽIČKA, Z., BUCEK, P., 2011: Ročenka CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2010. 1. vyd. Praha: ČMSCH, SCHČSS, SCHHS ČR, ČSCHMS, 96 s. ISBN 978-80-904-131-60.
8. McCLURE, T. J., 1994: Nutritional and metabolic infertility in the cow. 1st ed. Willunga, Cassilis, New South Wales, Australia: CAB International, 128 p. ISBN 0-85198-892-X.
9. MOREIRA, F., RISCO, C., PIRES, M. F. A., AMBROSE, J. D., DROST, M., DELORENZO, M., THATCHER, W. W., 2000: Effect of body condition on reproductive efficiency of lactating dairy cows receiving a timed insemination. Theriogenology, 53, 6: 1305–1319. ISSN 0093-691X. <https://doi.org/10.1016/S0093-691X(00)00274-0>
10. PATTON, J., KENNY, D. A., McNAMARA, S., MEE, J. F., O’MARA, F. P., DISKIN, M. G., MURPHY, J. J., 2007: Relationships among milk production, energy balance, plasma analytes, and reproduction in Holstein-Friesian cows, J. Dairy Sci., 90, 2: 649–658. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(07)71547-3>
11. PRYCE, J. E., COFFEY, M. P., SIMM, G., 2001: The relationship between body condition score and reproductive performance. J. Dairy Sci., 84, 6: 1508–1515. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(01)70184-1>
12. ROSSI, F., RIGHI, F., ROMANELLI, S., QUARANTELLI, A., 2008: Reproductive efficiency of dairy cows under negative energy balance conditions. Ann. Fac. Medic. Vet. di Parma., 28: 173–180. ISSN 0393-4802.
13. ROCHE, J. R., FRIGGENS, N. C., KAY, J. K., FISHER, M. W., STAFFORD, J. K., BERRY, D. P., 2009: Body condition score and its association with dairy cow productivity, health, and welfare. J. Dairy Sci., 92, 12: 2809–2815. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-2431>
14. RUEGG, P. L., MILTON, R. L., 1995: Body condition scores of Holstein cows on Prince Edward Island, Canada: relationships with yield, reproductive performance, and disease. J. Dairy Sci., 78, 3: 552–564. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(95)76666-8>
15. ŘÍHA, J., JAKUBEC, V., JÍLEK, F., ILLEK, J., KVAPILÍK, J., HANUŠ, O., ČERMÁK, V., 2004: Reprodukce v procesu šlechtění skotu. 2. vyd. Rapotín: ACHMP, 144 s. ISBN 80–903143–5–X.
16. SAS, 2004. SAS/STAT® 9.1 User’s Guide. Cary. NC. SAS Institute Inc. 5121 s.
17. VACEK, M., STÁDNÍK, L., 2007: Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 67, 2: 16–18. ISSN 0027-8068.
18. WALTNER, S. S., McNAMARA, J. P., HILLERS, J. K., 1993: Relationships of body condition score to production variables in high producing Holstein dairy-cattle. J. Dairy Sci., 76, 11: 3410–3419. ISSN 1525-3198. <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77679-1>
19. WATHES, D. C., FENWICK, M., CHENG, Z., BOURNE, N., LIEWELLYN, S., MORRIS, D. G., KENNY, D., MURPHY, J., FITZPATRICK, R., 2007: Influence of negative energy balance on cyclicity and fertility in the high producing dairy cow. Theriogenology. 68, Suppl 1: 232–241. ISSN 0093-691X. <https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2007.04.006>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive