Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 49-56

https://doi.org/10.11118/actaun201260060049
Published online 2013-07-19

Effect of stand edge on the natural regeneration of spruce, beech and Douglas-fir

Lumír Dobrovolný1, T. Štěrba, J. Kodeš

1Ústav zakládání a pěstění lesů, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BLAŠČÁK, V., 2003: Zkušenosti s pěstováním douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) na LS Vodňany. Sborník přednášek, ČLS, s. 63–84.
2. BUŠINA, F., 2006: Přirozená obnova douglasky tisolisté a její produkční potenciál v porostech ŠLP VOŠL a SLŠ v Písku. Brno, Dissertation thesis, 152 s.
3. COLLET, C., LANTER, O., PARDOS, M., 2001: Effect of canopy opening on the height and diameter growth in naturally regenerated beech seedlings. Ann. For. Sci., 58, 127–134. <https://doi.org/10.1051/forest:2001112>
4. KINSKÝ, V., ŠIKA, A., 1987: Možnosti přirozené obnovy douglasky tisolisté. Lesnická práce, č. 9 s. 393–399.
5. KORPEL, Š., 1991: Pestovanie lesa: Vysokoškolská učebnica pre lesnícke fakulty VŠLD a VŠZ, študij. odbor Lesné inžinierstvo. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 465 s. Lesníctvo.
6. KÜHNE, CH., BARTSCH, N., 2003: Zur Naturverjüngung von Fichten-Buchen-Misch­betänden im Solling. Forst und Holz 58, 3–7.
7. LEDER, B., WAGNER, S., WOLLMERSTÄDT, J., AMMER, C., 2003: Bucheckern –Voraussaat unter Fichtenschirm – Ergebnisse eines Versuchs des Deutschen Verbandes Forstlicher Forchungsan­stalten / Sektion Waldbau, Forstwesen 122, s. 160–170.
8. MALINOVÁ, R., 2003: Přirozená obnova douglasky tisolisté na ŠLP Křtiny. Brno, Diploma thesis.
9. MRÁČEK, Z., 1989: Pěstování buku. 1. vyd. Praha: SZN, 223 s.
10. POLENO, Z., VACEK, S., A PODRÁZSKÝ, V., 2007: Pěstování lesů. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 315 s.
11. SANIGA, M., 1990: Vplyv stupňa clonenia na rast smreka a buka pri kombinovanej obnove porastov. Acta Fac. for. Zvolen, 32, 71–84.
12. STANCIOIU, P. T., O’HARA, K. L., 2006: Regenera­tion growth in different light environments of mixed species, multiaged, mountainous forests of Romania. Eur J Forest Res, 125, 151–162. <https://doi.org/10.1007/s10342-005-0069-3>
13. UNKRIG, V., 1997: Zur Verjüngung von Buche und Fichte im Naturwald Sonnenkopf. Forst und Holz, 52, 538–543.
14. ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Dendrologie lesnická – 1. část, jehličnany MZLU Brno, 97 s.
15. WAGNER, S., COLLET, C., MADSEN, P., NAKASHIZUKA, T., NYLAND, R., SAGHEB-TALEBI, K., 2010: Beech regeneration research: From ecological to silvicultural aspects. Forest Ecology and Management, 259, 2171–2182. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.02.029>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive