Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 39-48

https://doi.org/10.11118/actaun201260060039
Published online 2013-07-19

Analysis of growth dynamics of the Czech warm-blood based on results of grading of colts in rearing facilities for testing young horses

Hana Černohorská, Eva Sobotková, Tereza Petlachová, Markéta Píšová, Martina Kosťuková, Iveta Bihuncová

Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. DUŠEK, J. et al., 2007: Chov koní. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 400 p. ISBN 80-209-0352-6.
2. DUŠEK, J., 1981: Koeficienty dědivosti exteriéru a výkonnosti koní. Stud. inform., Živoč. Výr., Vol. 3, 1–86. Praha: ÚVTIZ.
3. JISKROVÁ, I., 2009: Možnosti využití odhadu plemenné hodnoty metodou BLUP Animal model ve šlechtění českého teplokrevníka. Acta fytotechnica et zootechnica, Vol. 5, No. 12, 149–151. ISSN 1335-258X.
4. JISKROVÁ, I. and MISAŘ, D., 1997: Effect of selected factors on sports performance on the Czech Warm-blood horse. Czech J. Animal Science, Vol. 42, No. 9, 417–425. ISSN 1212 1819.
5. MARŠÁLEK, M., 2000: Hodnocení teplokrevných hřebců podle výkonnosti jejich potomstva. In: Colection of Scientific Papers. Faculty of agriculture in České Budějovice: Series for Animal Sciences, Vol. 25, No. 2, 91–98. ISSN 1212-5598.
6. MISAŘ, D., 2011: Vývoj chovu koní v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 296 s. ISBN 978-80-209-0383-9.
7. PŘIBYL, J., 2008: Šlechtění v globalizujícím světě. In: Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR, Brno: Ústav chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity v Brně. 27–31. ISBN 978-80-7375-241-5.
8. NOVÁKOVÁ, M., 2010: Řád plemenné knihy českého teplokrevníka. Ročenka Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Písek: AP tiskárna, 5–33.
9. ŠAROVSKÁ, L., 2010: Zhodnocení zkušebního systému u mladých koní sportovních plemen v ČR. Doktorská disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 93 s.
10. ZURAVCOVÁ, B., 2009: Odhad plemenných hodnot parkúrových koní metódou Blup-animal model. Doktorská disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 84 s.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive