Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 21-32

https://doi.org/10.11118/actaun201260060021
Published online 2013-07-19

The effect of the size and shape of chestnuts on the identification of horses

Iveta Bihuncová1, E. Sobotková, T. Petlachová, M. Píšová, M. Kosťuková, H. Černohorská

1Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BÍLEK, F., 1954: Chov koně a jeho čelná plemena. Doplněné 1. vydání. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 162 s.
2. BÍLEK, F., 1955: Plemena domácího koně, s. 11–211. In: BÍLEK, F., AMBROŽ, L., BLAŽEK, K., HARTMAN, K., KEIL, H., KRÁL, E., KOUBEK, E., LERCHE, F., MICHAL, V., MUNK, Z., MÜLLER, V., PERNIČKA, J., PÍŠA, A., PROCHÁZKA, V., PŘIBYL, E., RICHTER, L., ŘECKA, J., SEJKOVA, J., STEINITZ, J., Speciální zootechnika. 2. díl, chov koní. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 849 s.
3. ČOLLÁK, D., 1984: Kožní soustava, s. 143–159. In: Hampl, A. Morfologie hospodářských zvířat II. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 221 s.
4. ČOLLÁK, D., HAMPL, A., KLEIN, Z., KLESNEROVÁ, R., 1987: Morfologie hospodářských zvířat, Část II, Splanchnologie, nauka o kůži a smyslové ústrojí. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 126 s.
5. DUŠEK, J., MISAŘ, D., MÜLLER, Z., NAVRÁTIL, N., RAJMAN, J., TLUČHOŘ, V., a ŽLUMOV, P., 1999: Chov koní. Dotisk 1. vydání. Brázda, Praha, 352 s. ISBN 80-209-0282-1.
6. DUŠEK, J. MISAŘ, D., MÜLLER, Z., NAVRÁTIL, N., RAJMAN, J., TLUČHOŘ, V., a ŽLUMOV, P., 2007: Chov koní. 2. vydání. Brázda, Praha, 404 s. ISBN 80-209-0352-6.
7. DVOŘÁKOVÁ, A., 2011: Ústní sdělení k evidenci obrysů kaštánků v Průkazu koně.
8. EDWARDS, E. H., 1998: Obrázková encyklopedie koní. 2. vydání. Cesty, Praha, 400 s. ISBN 80-7181-192-0.
9. HANSLIAN, A., 1947: Zvěrolékařské názvosloví. 2. vydání. Augusta, Litomyšl, 651 s.
10. HERMSEN, J., 1999: Encyklopedie koní. Rebo Productions, Čestlice, 312 s. ISBN 80-85815-86-9.
11. HINTZE, R., 1910: Kastanien an den Gliedmassen der Einhufer, s. 372–380. In: WIEGMANN, A. F. A., Archiv für Naturgeschichte. Nicolaische, Berlin.
12. HÖRMAN, Š., ŽIŽKAVSKÝ, P., LANDAU, L., GABRIŠ, J., ŠULGAN, E. a SVOBODA, Z., 1957: Chov koní. Slovenské vydavatelstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava, 449 s.
13. JAHN, P., 2011: Ústní sdělení k zakreslování kaštánků do pasu FEI.
14. JISKROVÁ, I. and MISAŘ, D., 2001: Effect of selected factors on sports performance on the Czech Warm-blood horse. Czech J. Animal Scince, Vol. 46, No. 5, 196–201. ISSN 1212-1819.
15. KAPITZKE, G. 2008: Kůň od A do Z. Brázda, Praha, 411 s. ISBN 978-80-209-0363-1.
16. KOJOURI, G., SHADKHAST, M., ZIAIIE, B. a TAGHADOSI, C., 2010: Characterizations of Chestnut in Relation to Age, Height and Body Weight in Equines. Databáze online [cit. 2010-3-25]. Dostupné na: http://www.vetscan.co.in/v5n1/characterizations_of_chestnut_in_relation_to_age_height_body_weight_in_equines.htm.
17. KOLDA, J., 1936: Srovnávací anatomie zvířat domácích se zřetelem k anatomii člověka. Novina, Brno, 914 s.
18. KOMÁREK, V., BUKVAJ, J., HAMPL, A., HOLMAN, J., KRÁL, A., PONÍŽILOVÁ, E., PRAVDA, D. a TORDA, M., 1964: Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 387 s.
19. LECHNER, A., 1922. Povšechná nauka o koni. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha, 201 s.
20. LERCHE, F. 1962: Chovatelská technika (Chov koní). Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 359 s.
21. MARVAN, F., HAMPL, A., HLOŽÁNKOVÁ, E., KRESAN, J., MASSANYI, L. a VERNEROVÁ, E., 2003: Morfologie hospodářských zvířat. Brázda, Praha, 304 s. ISBN 80-209-0319-4.
22. NAJBRT, R., BEDNÁŘ, K., ČERVENÝ, Č., KAMAN, J., MIKYSKA, E., ŠTARHA, O., 1982: Veterinární anatomie 2, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 596 s.
23. NAVRÁTIL, J., 2011: Ústní sdělení a archiv k metodě rychlé identifikování anglického plnokrevníka, navržené Klementem Kód očíslování tvaru kaštánků (archiv s největší pravděpodobností z Bulletinu nebo ze Studijní informace VSCHK Slatiňany.
24. NOVOTNÝ, E., BÖHM, R., GEISSEL, V. a HOLMAN, J., 1966: Veterinární histologie. Praha, Státní zemědělské nakladatelství, 637 s.
25. POPESKO, P., 1964: Základy anatómie hospodárskych zvierat. Štátne pódohospodárske nakladatelśtvo, Bratislava, 345 s.
26. STEHLÍK, V. a TRANTÍREK, J., 1971: Naučný slovník zemědělský 3, K–L. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1254 s.
27. TALUKDAR, A., 2002: Kastanie, Torus carpeus bzw., Torus tarseus (Haut und Hautorgane), p. 45-46. In: Wissdorf, H., Gerhards, H., Hukamp, B., Deegen, E., Praxisorientierte Anatomie und Propädeutik Des Pferdes. 2., ergänzte und völlig überarbeitete Auflage, Verlag M. & H. Schaper Alfeld, Hannover, 947 p. ISBN 3-7944-0198-0.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive