Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 27-38

https://doi.org/10.11118/actaun201260050027
Published online 2013-07-24

Assessment of nutritional parameters of native apple cultivars as new gene sources

Josef Balík1, Otakar Rop2, Jiří Mlček2, Pavel Híc1, Miroslav Horák1, Vojtěch Řezníček3

1Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika
2Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika
3Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive