Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 247-254

https://doi.org/10.11118/actaun201260050247
Published online 2013-07-24

Influence of heavy metals occurrence on respiratory activity of microorganisms in the compost

Monika Vítězová1, Tomáš Vítěz2

1Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive