Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 9-14

https://doi.org/10.11118/actaun201260040009
Published online 2013-08-07

Social Economy and Responsibility

Eva Abramuszkinová Pavlíková

Výzkumné centrum, Ústav práva a humanitních věd, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive