Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 9-14

https://doi.org/10.11118/actaun201260040009
Published online 2013-08-07

Social Economy and Responsibility

Eva Abramuszkinová Pavlíková

Výzkumné centrum, Ústav práva a humanitních věd, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Abramuszkinová Pavlíková Eva, Basovníková Marcela: Certification of Corporate Social Responsibility in EU and China. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 869. <https://doi.org/10.11118/actaun201563030869>
  • Abramuszkinová Pavlíková Eva, Basovníková Marcela: Certification of Corporate Social Responsibility. The Case Study of India. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62, 605. <https://doi.org/10.11118/actaun201462040605>
Crossref Cited-by Linking logo