Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 233-240

https://doi.org/10.11118/actaun201260030233
Published online 2013-08-28

Microbial contamination of the air at the wastewater treatment plant

Monika Vítězová1, Tomáš Vítěz2, Hana Mlejnková3, Tomáš Lošák1

1Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
3Oddělení hydrobiologie, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive