Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 357-366

https://doi.org/10.11118/actaun201260020357
Published online 2013-10-03

Efficiency in the Czech banking industry: A non-parametric approach

Daniel Stavárek, Iveta Řepková

Katedra financí, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo