Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 181-188

https://doi.org/10.11118/actaun201260020181
Published online 2013-10-03

Reasonability of wine investment in the Czech Republic

Tomáš Lintner

Ugartova 327/6, 669 04 Znojmo–Přímětice, Česká republika

References

1. AMBROSI, H., SWOBODA, I., 2001: Jak správně vychutnat víno, 1. vydání. Praha: Euromedia group. 104 s. ISBN 80-242-0642-0.
2. BEČVÁŘOVÁ, V. a kol., 2008: Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu, MZLU, Brno, 62 s. ISBN 978-80-7375-255-2.
3. BEČVÁŘOVÁ, V., VINOHRADSKÝ, K., ZDRÁHAL, I., 2009: Czech agriculture and development of price environment in the EU common market. Folia univ. agric. Et silvic. Mendel. Brun., Vol. II., No. 12.
4. HOLMAN, R. a kol., 2001: Dějiny ekonomického myšlení, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 541 s. ISBN 80-7179-631-X.
5. CHLÁDKOVÁ, H., 2006: Rozhodování spotřebitelů při nákupu vína. In: INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2006, Faculty of Economic andManagement SAU in Nitra, “Competitivness in the EU – Challenge for the V4 countries” Nitra, May 17–18, 2006.
6. KOLEKTIV AUTORŮ, 2006: Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském regionu, MZLU, Brno a Velké Bílovice, 67 s.
7. LINTNER, T., 2003: Zhodnocení efektivnosti investic do technologie pro řízené kvašení vína. MZLU, Brno, 87 s.
8. SYNEK, M. a kol., 1999: Podniková ekonomika, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 456 s. ISBN 80-7179-228-4.
9. SOUKUPOVÁ, J. a kol., 1996: Mikroekonomie, 1. vydání. Praha: Management Press, 536 s. ISBN 80-85943-17-4.
10. ŽÁK, M. a kol., 2002: Velká ekonomická encyklopedie, 2. vydání. Praha: Linde, 887 s. ISBN 80-7201-381-5.
11. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=666792
12. http://www.denik.cz/ekonomika/investice-do-vina-jsou-zadanou-komoditou20110213.html
13. http://eregal.ihned.cz/c1-46977650-co-ovlivnuje-nakup-vina
14. http://www.dobravinoteka.cz/magazin-o-vine/novinky?detail=285
15. http://www.gwl.cz/poradenstvi-v-oblasti-investic-do-vina
16. http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/vino-je-bezpecna-investice.-prodate-draz-nez-nakoupite/
17. http://www.investujeme.cz/clanky/nvestice-do-vina-aneb-tekuta-investicni-prilezitost/
18. http://www.investujeme.cz/clanky/vino-jako-investice-nizka-likvidita-zajimavy-vynos/
19. http://www.liv-ex.com/pages/static_page.jsp?pageId=100
20. http://www.omd.cz/cs/about-us/research/snapshots/2011/6/10/podle-jakych-kriterii-si-vybirame-vina.html
21. http://www.penize.cz/44747-russell-3000-index
22. http://www.russell.com/indexes/data/fact_sheets/us/russell_3000_index.asp
23. http://www.terroir-france.com/theclub/meaning.htm
24. http://www.znovin.cz/terroir
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive