Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 105-110

https://doi.org/10.11118/actaun201159060105
Published online 2014-03-16

Potencials of sap flow evaluation by means of acoustic emission measurements

Michal Černý1, Pavel Mazal2, Jan Čermák3, Libor Nohal2

1Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav konstruování, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, 616 69 Brno, Česká republika
3Ústav botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive