Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 131-136

https://doi.org/10.11118/actaun201159050131
Published online 2014-03-23

The use of waste cellulose in production of white mushroom substrate

Ivan Kameník1, Jan Mareček2

1SUB-BO, s. r. o., Holečkova 9/100, Praha 5, Česká republika
2Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive