Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 131-136

https://doi.org/10.11118/actaun201159050131
Published online 2014-03-23

The use of waste cellulose in production of white mushroom substrate

Ivan Kameník1, Jan Mareček2

1SUB-BO, s. r. o., Holečkova 9/100, Praha 5, Česká republika
2Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Gbylik-Sikorska Malgorzata, Gajda Anna, Nowacka-Kozak Ewelina, Posyniak Andrzej: Simultaneous determination of 45 antibacterial compounds in mushrooms - Agaricus bisporus by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2019, 1587, 111. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.12.013>
Crossref Cited-by Linking logo