Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 287-294

https://doi.org/10.11118/actaun201159040287
Published online 2014-05-29

The impact of global trends on Czech trade in agrarian and foodstuff products

Eva Rosochatecká, Luboš Smutka

Katedra ekonomiky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, 165 21 Praha, Česká republika

References

1. ASZ, 2010: Příjmy polských zemědělců se po rozšíření EU zdvojnásobily, available at: http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/prijmy-polskych-zemedelcu-se-po-rozsireni-eu-zdvojnasobily.html, retrieved: 18/05/2010.
2. BARTLETT, C. et al., 2003: Transnational Management, 4th Edition, McGraw-Hill, London.
3. CZSO, foreign trade database, available at: http://apl.­cz­so.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO, retrieved: 18/08/2010.
4. BIELIK, P., HORSKÁ, E.: 2008, Internationalization at the Slovak agro-business: focused on competitiveness, territorial expansion and bringing values to customers. In: Agricultural market and trade: evidence and perspective of V4 region and its neighbour – Ukraine. – Warszawa, Polska: Wies Jutra, 2008. – ISBN 83-89503-62-x. - p. 10-42.
5. EUROPEAN COMMISSION, 2007: VAT and other turnover taxes, available at: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/dec2007/vat_ec_pl_en.pdf, retrieved: 18/08/2010.
6. HAJNOVÁ, P. et al., 2008: Retail in CR and SR, Project and property, available at: http://issuu.com/centers_publishing/docs/retail_in_cr_sr, retrieved: 20/05/2010.
7. HES, A., ŠÁLKOVÁ, D., REGNEROVÁ, M., 2010: ICT in the retail in the Czech Republic, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, Vol. LVIII, No. 6 (2010), p. 143-150, ISSN 1211–8516. <https://doi.org/10.11118/actaun201058060143>
8. HORÁK, J., CHVOSTA, L., 2010: The Act No. 395/2009 Coll., on Significant Market Power in the Sale of Agricultural and Food Products and Abuse thereof, available at: http://www.horakchvosta.cz/news_detail.php?s_id=4&lang=en&step=0&id_news=50, retrieved: 22/05/2010.
9. HORSKÁ, E., NAGYOVÁ, Ľ., ROVNÝ, P. a kolektiv, 2010: Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva. Nitra: SPU, 2010, 329 s. ISBN: 978-80-552-0469-7.
10. HORSKÁ, E., KRASNODEBSKI, A., 2009: The selected theoretical and practical viewpoints to managing cultural diversity in the international business, In: Agricultural economics, Praha, ISSN 0139-570X. Vol. 55, No. 8 (2009), p. 368–374.
11. LUŇÁKOVÁ, Z., 2010: Řetězce drtí dodavatele víc než dřív, Hospodářské noviny, 07/04/2010, str. 26.
12. MACKENRODT, M.-O., GALLEGO, B. C., ENCHELMAIER, S., 2008: Abuse of dominant position: new interpretation, new enforcement mechanisms?, Springer, ISBN – 9783540699583.
13. ROWTHORN, R., HYMER, S., 1970: The Emergence of Multinational Enterprise, available at:http://ideas.repec.org/a/prs/reveco/reco_003527­64­_1973_num_24_2_408087_t1_ 0355_0000_ 002.html, retrieved: 17/07/2010.
14. SAGIT, 2010, Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ­available at: http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=35&­cd=41&typ=r&det=&levelid=680434, retrieved: 18/05/2010.
15. SIEBERT, H., 2000: The World Economy, Second Edition, London: Routledge, ISBN 0-415-21725-3.
16. SMUTNÝ, J., 2010: New act on market power abuse brings more harm than good, available at:http:/www.cbw.cz/article/new-act-on-market-power-abuse-brings-more-harm-than-good, retrieved: 22/05/2010.
17. SZIF, 2010: Poultry meat market report 2010, available at: http://www.szif.cz/irj/portal/anony mous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpra­vy_o_trhu%2F02%2F1269954357453.pdf, retrieved: 18/­08/­2010.
18. UHOS, 2010: (Office for the protection of competition), available at: http://www.compet.cz/en/competition/legislation/, retrieved: 22/05/2010.
19. VENEEVA, V., 2006: “C/B/311. Multinational Enterprises (MNEs) in Developing Countries”, Available at: http://www.coursework4you.co.uk/sprtbus35.htm, retrieved: 17/07/2010.
20. VOLOŠIN, J., 2007: Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2006, VUZE Praha, ISBN 978-80-86671-51-2.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive