Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 353-360

https://doi.org/10.11118/actaun201159020353
Published online 2014-07-07

Augmented reality usage for prototyping speed up

Jiří Šťastný, David Procházka, Tomáš Koubek, Jaromír Landa

Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Fejfar Jiří, Šťastný Jiří, Cepl Miroslav: Time series classification using k-Nearest neighbours, Multilayer Perceptron and Learning Vector Quantization algorithms. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 69. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020069>
  • Koubek Tomáš, Procházka David: Empirical evaluation of augmented prototyping effectiveness. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 143. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020143>
  • Landa Jaromír, Procházka David: Usage of Microsoft Kinect for augmented prototyping speed-up. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 175. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020175>
  • Procházka David, Koubek Tomáš: Augmented reality implementation methods in mainstream applications. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 257. <https://doi.org/10.11118/actaun201159040257>
Crossref Cited-by Linking logo