Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 183-188

https://doi.org/10.11118/actaun201058030183
Published online 2014-09-27

Method of evaluating the success of the small and medium-sized enterprises

Aleš Peprný1, Lea Kubíčková1, Patrik Rovný2

1Ústav marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně, 613 00 Brno, Česká republika
2Katedra marketingu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika

Crossref Cited-by Linking

  • Kubíčková Lea: SUCCESS FACTORS IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF THE SME OPERATING IN THE FIELD OF ICT. AAK 2013, 13, 119. <https://doi.org/10.25142/aak.2013.048>
  • Procházková Lenka, Kubíčková Lea: The internationalization of SMEs operating in the engineering industry. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 279. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020279>
  • Procházková Lenka, Hubený Jan: Czech small and medium-sized enterprises and the success in foreign markets. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 301. <https://doi.org/10.11118/actaun201159070301>
  • Kubíčková Lea, Peprný Aleš, Nováková Šárka: Model for assessing the success of SMEs in the internacionali­zation process. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 245. <https://doi.org/10.11118/actaun201058060245>
Crossref Cited-by Linking logo