Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 251-262

https://doi.org/10.11118/actaun200957050251
Published online 2014-10-10

The ecological restoration and the development of succession in biocentre Hráza near Kroměříž

Miluše Poláková

Odbor řízení dotačních programů, Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

No other articles by these authors.

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive