Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 149-158

https://doi.org/10.11118/actaun200957050149
Published online 2014-10-10

Correlation between whole and partial milk yields of dairy cows milked using the automatic milking system

Gustav Chládek1, Daniel Falta1, Irena Komzáková1, Oto Hanuš2, Radoslava Jedelská2, Pavel Hering, Teodor Králíček

1Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 613 00 Brno, Zemědělská 1, Česká republika
2Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika

The objective was to quantify the correlations between milk indicators of partial milk yields and whole milk output; we analysed 576 milk samples taken from 2 to 4 partial milk yields of 156 Holstein dairy cows milked using the automatic milking system (AMS). In the accredited (EN ISO 17025) milk laboratory in Brno–Tuřany the samples were analysed for the content of fat (T; g . 100g−1), crude protein (B; g . 100g−1), lactose (L; lactose monohydrate; g . 100g−1) and somatic cell count (SCC; 103.ml−1). The average values in the whole milk output were as follows: T = 3.69 g . 100g−1, B = 3.39 g . 100g−1, L = 4.92 g . 100g−1, PSB = 345.103 ml−1 and log SCC = 1.9695, at a whole milk output of 29.88 kg.day1 of milk. The correlation coefficients between the milk indicators (T, B, L, PSB and log PSB) of partial milk yields and whole milk output ranged from the minimum r = 0.786 (between the content of T in the whole and 3rd milk yield) to the maximum r = 0.979 (between the content of B in the whole milk output and identically in the 1st, 3rd and 4th milk yields) and in all cases they were statistically highly significant (P ≤ 0.001). Next we calculated the regression equations for the estimation of milk indicators of the whole milk output from milk indicators of the 1st to 4th partial milk yields.

References

21 live references