Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 125-132

https://doi.org/10.11118/actaun200957040125
Published online 2014-10-11

Relation between some climate parameters inside and outside the stable in the course of the year

Lucie Walterová, Lenka Šarovská, Daniel Falta, Gustav Chládek

Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive