Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 125-132

https://doi.org/10.11118/actaun200957040125
Published online 2014-10-11

Relation between some climate parameters inside and outside the stable in the course of the year

Lucie Walterová, Lenka Šarovská, Daniel Falta, Gustav Chládek

Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BÍLEK, M., 2002: Welfare ve stájích pro skot, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 32 s. ISBN 80-7271-112-1
2. BROUČEK, J., MIHINA, Š., RYBA, Š., TONGEL, P., KIŠAC, P., UHRINČAŤ, M. and HANUŠ, A., 2006: Effects of high air temperatures on milk efficiency in dairy cows, Czech. J. Anim. Sci., 51, 3: 93–101. ISSN 1212-1819 <https://doi.org/10.17221/3915-CJAS>
3. DOLEŽAL, O., DOLEJŠ, J., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., BÍLEK, M. a ČERNÁ, D., 2003: Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic, ISBN 80-86454-28-2
4. DOLEŽAL, O. a kol., 2002: Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic, Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhřiněvsi, 129 s. ISBN 80-86454-23-1
5. HAHN, G. L., 1999: Dynamic responses of cattle to thermal heat loads. Journal of Animal Science, ISSN 0021-8812.
6. HANUŠ, O., VYLETĚLOVÁ, M., GENČUROVÁ, V., JEDELSKÁ, R., KOPECKÝ, J., and NEZVAL, O., 2008: Hot stress of Holstein dairy cows as substantial factor of milk composition, Scientia Agriculturae Bohemica, 39, 4: 310–317. ISSN 1211-3174
7. JELÍNEK, P., KOUDELA, K. et al., 2003: Fyziologie hospodářských zvířat, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 410 s. ISBN 80-7157-644-1
8. KADZERE, C. T., MURPHY, M. R., SI­LA­NI­KO­VE, N., MALTZ, E., 2002: Heat stress in lactating dairy cows: a review, Livestock Production Science, 77: 59–91. ISSN 0301-6226 <https://doi.org/10.1016/S0301-6226(01)00330-X>
9. KENDALL, P. E., NIELSEN, P. P., WEBSTER, J. R., VERKERK, G. A., LITTLEJOHN, R. P., MATTHEWS, L. R., 2006: The effects of providing shade to lactating dairy cows in temperature climate, Livestock Science, 103: 148–157. ISSN 1871-1413 <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2006.02.004>
10. KIC, P., BROŽ, V., 1995: Tvorba stájového prostředí, 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 47 s. ISBN 80-7105-106-3
11. KOUKAL, P., 2001: Výživa dojnic v teplém počasí podle zkušenosti z léta 2000, Farmář, 9: 75–76. ISSN 1210-9789
12. KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., DOLEŽAL, O. a ČERNÁ, D., 2001: Ochlazování skotu při vysokých teplotách prostředí, Výzkumný ústav živočišné výroby, 24 s. ISBN 80-86454-15-0
13. LOUDA, F., STÁDNÍK, L., JEŽKOVÁ, A., MIKŠÍK, J., PŘIBYL, J., 1999: Chov skotu (přednášky). 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 186 s. ISBN 80-2130542-8
14. MATĚJKA, J., 1995: Teplotní a vlhkostní poměry stájí pro skot v zimě, Náš chov, 12: 22–23. ISSN 0027-8068
15. TOUFAR, O., DOLEJŠ, J., 1996: Odraz vlivu extrémních stájových teplot na užitkovosti dojnic chovaných v uzavřené stáji, In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat, Brno: NOEL 2000, s. 60–62, ISBN 80-86020-12-6
16. VOKŘÁLOVÁ, J., NOVÁK, P., 2005: Klimatické extrémy a laktace, Náš chov, 9: 40–42. ISSN 0027-8068
17. WALTEROVÁ, L., ŠAROVSKÁ, L., CHLÁDEK, G., 2008: Reaction of higher producting cows on summer temperatures in the stable. In: MendelNet´08 Agro Proceedings of International Ph.D. Students Konference. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 53, ISBN 978-80-7375-239-2
18. WEST, J. W., 2003: Effects of Heat-Stress on Production in Dairy Cattle, J. Dairy Sci., 86: 2131–2144. ISSN 0022-0302 <https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73803-X>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive