Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 25-36

https://doi.org/10.11118/actaun200957020025
Published online 2014-10-14

Estimation of the yield of poplars in plantations of fast-growing species within current results

Martin Fajman1, Milan Palát2, Pavel Sedlák1

1Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav obecné a hospodářské demografie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Martiník Antonín, Adamec Zdeněk, Knott Robert, Stuchlý Ondřej: Production and Economic Parameters of a Poplar (J 105) Coppice Plantation with Different Length of the First Rotation in the Conditions of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 1499. <https://doi.org/10.11118/actaun201563051499>
  • Fischer Milan, Trnka Miroslav, Kučera Jiří, Fajman Martin, Žalud Zdeněk: Biomass productivity and water use relation in short rotation poplar coppice (Populus nigra x P. maximowiczii) in the conditions of Czech Moravian Highlands. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2011, 59, 141. <https://doi.org/10.11118/actaun201159060141>
Crossref Cited-by Linking logo