Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 25-36

https://doi.org/10.11118/actaun200856060025
Published online 2014-10-17

Situation and trends in trade-supporting information technologies

Naděžda Chalupová, Arnošt Motyčka

Ústav informatiky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Crossref Cited-by Linking

  • Turčínek Pavel, Turčínková Jana: Exploring Consumer Behavior: Use of Association Rules. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 1031. <https://doi.org/10.11118/actaun201563031031>
  • Turčínek Pavel, Motyčka Arnošt: Decision support system for promotion of Faculty of Business and Economics Mendel University. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2012, 60, 443. <https://doi.org/10.11118/actaun201260020443>
Crossref Cited-by Linking logo