Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 13-24

https://doi.org/10.11118/actaun200856060013
Published online 2014-10-17

IFRS and US GAAP convergence in the area of business combination

Hana Bohušová, Patrik Svoboda

Ústav účetnictví a daní, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská, 613 00 Brno, Česká republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive