Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 77-92

https://doi.org/10.11118/actaun200856060077
Published online 2014-10-17

The progress of the regional GDP in the regions of the Czech Republic with regard to the methodological aspects

Monika Nováková, Luděk Kouba

Ústav ekonomie, Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. Analýza regionálních rozdílů v ČR v letech 1995–2004. [on-line] © Český statistický úřad, 2008 [cit. 2008-04-18] <http://www2.czso.cz/>
2. DUŠÁNKOVÁ, O., PROCHÁZKOVÁ, E. a kol., 2006: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 260 s. ISBN 978‑80-86878-00-3.
3. JÍLEK, J., 1999: Regionální statistika v pojetí EU a postupy jejího zavádění v ČR. Statistika, 37, 1: 20–35. ISSN 0322-788x.
4. KADEŘÁBKOVÁ, A., BENEŠ, M. ROJÍČEK, M., KAHOUN, J., 2007: Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES VŠEM, 18: 9−10. ISSN 1801-1578.
5. KAHOUN, J., 2008: Regionální ekonomická výkonnost. Bulletin CES VŠEM, 5: 1–2. ISSN 1801-1578.
6. KAHOUN, J., 2007: Regionální konkurenceschopnost. Bulletin CES VŠEM, 18: 6−8. ISSN 1801-1578.
7. KAHOUN, J., 2007: Regionální rozdíly ekonomické výkonnosti ČR. Bulletin CES VŠEM, 10: 5−8. ISSN 1801-1578.
8. KAHOUN, J., 2007: Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v České republice. Working Paper CES VŠEM, 5: 35. ISSN 1801-2728.
9. KOUBA, L., 2000: Makroekonomické přístupy k hodnocení krajů v ČR, příklad aplikace na Brněnském kraji (diplomová práce). Brno.
10. KOUBA, L., ROZMAHEL, P., 2003: Identifikace a zhodnocení faktorů přispívajících ke vzniku a přetrvávání mzdových rigidit na regionálních trzích práce. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, sv. LI, 6: 223−230. ISSN 1211-8516.
11. NOVÁKOVÁ, M., KOUBA, L., 2008: Vývoj regionalizace HDP v České republice. In: Firma a konkurenční prostředí 2008 – Sekce 1. Česká ekonomika v integračních procesech. Brno: MSD, 116−121. ISBN 978-80-7392-020-3.
12. Po novu a rychleji v regionalizaci HDP. Oficiální portál pro podnikání a export [on‑line] © 1997–2008 [cit. 2008-01-30] <http://www.businessinfo.cz/>
13. Regionální disparity, soudržnost a urbánní problematika. Neziskové organizace a regionální rozvoj [on-line] [cit. 2008-04-18] <http://www.cpkp.cz/regiony_old/>
14. Strategie regionálního rozvoje ČR pro období let 2007−2013, Hlavní faktory regionálního rozvoje ČR – Ekonomika regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj [on‑line] [cit. 2008-04-18] <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>
15. Strategie regionálního rozvoje ČR pro období let 2007−2013, Regionální struktura ČR a politika diversifikace. Ministerstvo pro místní rozvoj [on-line] [cit. 2008-04-18] <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>
16. Struktura regionálních ekonomik a trh práce. Oficiální portál pro podnikání a export [on-line] © 1997–2008 [cit. 2008-04-18] <http://www.businessinfo.cz/>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive