Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 25-36

https://doi.org/10.11118/actaun200856060025
Published online 2014-10-17

Situation and trends in trade-supporting information technologies

Naděžda Chalupová, Arnošt Motyčka

Ústav informatiky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BASL, J., 2005: Informační společnost z pohledu statistických ukazatelů. In: Systémová integrace. Praha: Česká společnost pro systémovou integraci, roč. 12, č. 4, 115–126. ISSN 1210-9479.
2. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., 2008: Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
3. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2008: Informační společnost v číslech 2008 [online]. poslední aktualizace: duben 2008 [cit. 25. 4. 2008]. URL http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kompletni_verze_brozurky_ke_stazeni_is08/$File/is08.pdf. 99 s.
4. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2007: Malé a střední podniky (jejich místo a role v české ekonomice) [online]. poslední aktualizace: září 2007 [cit. 26. 4. 2008]. URL http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc.
5. E-BUSINESS W@TCH, 2005a: Special Issue Study: A Guide to ICT Usage Indicators – Definitions, sources, data collection [online]. poslední aktualizace: červenec 2005 [cit 27. 4. 2008]. URL http://ebusiness-watch.org/studies/special_topics/2005/do­cu­ments/TR_2005_Indicators_I.pdf. 90 s.
6. E-BUSINESS W@TCH, 2005b: The European e-Bu­si­ness Report 2005 edition: A portrait of e-business in 10 sectors of the EU economy, 4th Synthesis Report of the e-Business W@tch [online]. poslední aktualizace: listopad 2006 [cit. 25. 4. 2008]. URL http://ebusiness-watch.org/key_reports/documents/EBR05.pdf. 237 s. ISBN 92-894-5117-3.
7. E-BUSINESS W@TCH, 2006: The European e-Business Report 2006/7 edition: A portrait of e-business in 10 sectors of the EU economy, 5th Synthesis Report of the ­e-Business W@tch [online]. poslední aktualizace: leden 2007 [cit. 25. 4. 2008]. URL http://ebusiness-watch.org/key_reports/documents/EBR06.pdf. 263 s. ISBN 92-79-02038-2.
8. EMPIRICA, 2007: Benchmarking in a Policy Perspective: Final Summary Report [online]. poslední aktualizace: prosinec 2007 [cit. 26. 6. 2008]. URL http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/benchpol_final_report.doc. 30 s.
9. EVROPSKÁ KOMISE, 2008: Preparing Europe’s digital future, i2010 Mid-Term Review [online]. poslední aktualizace: duben 2008 [cit. 18. 6. 2008]. URL http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2008/i2010_ar_2008_en.pdf. 140 s. ISBN 978-92-823-2434-9.
10. FIALA, J., MINISTR, J., 2007: The Model of Process Framework in Czech Public Government. In: Change Management, Proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development. Portorož, Slovenia: University of Maribor, 455–459. ISBN 968-961-232-200-7.
11. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., 2006: Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
12. KARPECKI, L., 2008: Informační technologie v maloobchodě. In: Business World. Praha: IDG Czech, roč. 2008, č. 4, 22–28. ISSN 1213-1709.
13. KŘÍŽ, L., 2006: Budoucnost business intelligence. In: Computerworld. Praha: IDG Czech, roč. 2006, č. 6, s. 32. ISSN 1210-9924.
14. LOUDA, P., 2006: Připravenost Česka na e-byznys spíše upadá [online]. publikováno 5. 5. 2006 10:30:00 [cit. 28. 5. 2008]. URL http://www.computerworld.cz/cw.nsf/vzvoj/C5E855BCB3096C3FC1257165002EAFE2?OpenDocument&cast=1.
15. RYDZIOVÁ, J., 2006: Trendy v business intelligence podle společnosti Gartner. In: IT Systems. Brno: CCB, roč. 2006, č. 6, s. 31. ISSN 1802-002X.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive