Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 13-24

https://doi.org/10.11118/actaun200856060013
Published online 2014-10-17

IFRS and US GAAP convergence in the area of business combination

Hana Bohušová, Patrik Svoboda

Ústav účetnictví a daní, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. IASB: Business Combinations Phase II (Project Summary and Feedback Statement), London 2008, s. 27, ISBN 978-1-905590-57-5
2. IASB: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2005, SU, Praha 2005, ISBN 1-904230-79-2
3. IASC: Mezinárodní účetní standardy 2000, HZ Praha, 2000, ISBN 80-238-2029-X
4. FASB: FASB Statement No 141 (revised 2007)
5. SŮVOVÁ, H. a kol., 1999: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Bankovní institut: Praha, 622 s, ISBN 80-7265-027-0.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive