Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 119-124

https://doi.org/10.11118/actaun200856050119
Published online 2014-11-03

The effect of quickly fermented pig manure on the broccoli yield parameters and selected soil parameters

Peter Kováčik1, Anton Uher2, Tomáš Lošák3, Peter Takáč4

1Katedra Agrochémie a výživy rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
2Katedra zeleninárstva, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
4Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravska cesta 9, 845 06 Bratislava, Slovenská republika

Individual author index pages


Other articles of these authors

front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive