Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 119-124

https://doi.org/10.11118/actaun200856050119
Published online 2014-11-03

The effect of quickly fermented pig manure on the broccoli yield parameters and selected soil parameters

Peter Kováčik1, Anton Uher2, Tomáš Lošák3, Peter Takáč4

1Katedra Agrochémie a výživy rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
2Katedra zeleninárstva, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
4Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravska cesta 9, 845 06 Bratislava, Slovenská republika

Crossref Cited-by Linking

Crossref Cited-by Linking logo